“Rapport Panama Papers had beter gekund”

“Als de politici minder ideologische discussies hadden gevoerd dan waren de aanbevelingen van de commissie over de Panama Papers beter geweest.” Dat zegt Mark Delanote, de professor fiscaal recht (UGent) die als expert de oorspronkelijke aanbevelingen schreef. De politici hebben die deels overgenomen in hun rapport. “Ik had ook verwacht dat meerderheid en oppositie hier samen zouden uitgeraken. Maar dat is jammer genoeg niet gebeurd.”

Bron: Het Belang van Limburg

Een van de zaken die beter hadden gekund, is het onderscheid tussen gewone en ernstige fraude, vindt Delanote. “Het Grondwettelijk Hof had al gezegd dat het bedrag – of de omvang – van de fraude een belangrijk criterium is, net als het gebruik van valse stukken. De politici hebben dat voorstel niet overgenomen, en dus zijn er nog geen duidelijke criteria voor ernstige fraude.”

Afkopen/gevangenisstrafAfkopen/gevangenisstraf

De discussie over het regelen van ernstige fraude via een minnelijke schikking in plaats van door een gevangenisstraf, is voor Delanote zinloos. “Want daar is nu al een wet over. En die zegt dat je voor gewone fraude tot 2 jaar cel kan krijgen en voor ernstige fraude tot 5 jaar. Ze hadden zich wel vragen kunnen stellen over de vervolging, want in de praktijk wordt niemand naar de gevangenis gestuurd.”

Bankgeheim

Over het bankgeheim is nog flink wat politiek gekissebis geweest. “Ook een ideologische discussie”, zegt Delanote. “Want alleen voor de ambtenaren van de inkomstenbelastingen is er nog een bankgeheim. Die kunnen alleen als er een aanwijzing van belastingontduiking is, vragen om rekeningen in te kijken. En dat terwijl degenen die de btw controleren de rekeningen wel al mogen bekijken. Ze moeten daar wel aan hun baas toestemming voor vragen. Men had dus wat er nog rest van het bankgeheim ook op kunnen heffen.”

Sp.a is ook voorstander van het opheffen van het bankgeheim, Open Vld niet. “Wij vinden dat je nog een reden moet hebben om rekeningen in te kijken”, zegt Luk Van Biesen (Open Vld).

Bankierseed

CD&V is tevreden met de ethische aanbevelingen, want die zijn er ook. “De bankierseed is voor ons belangrijk”, zegt Roel Deseyn (CD&V). “Die versterkt de individuele verantwoordelijkheid. Want we hebben veel bankiers in de commissie horen zeggen dat zij van niets weten, dat ze zelf niet verantwoordelijk zijn en dat het de zaak is van het vorige management of van filialen.”

Europese richtlijn

CD&V wil ook dat Van Overtveldt strenger is voor wie in het buitenland winst maakt. “Nu heb je in Europa twee strekkingen. Enerzijds degenen die zeggen dat iedereen die minder dan 15 procent betaalt op zijn winst, dat volgens de binnenlandse regels moet doen. Anderzijds de Britten die zeggen dat je die buitenlandse winst alleen onderzoekt als die verdacht is. Van Overtveldt is voor die tweede school, terwijl wij voor de eerste zijn.” “In de discussie over hoe ons land zich internationaal moet opstellen, kiest de meerderheid voor de handrem”, vindt Peter Vanvelthoven (sp.a).

Aantal ambtenaren

Van CD&V mag het aantal ambtenaren op Financiën ook stijgen. “Want die verdien je terug. Zelfde voor het gespecialiseerd personeel bij Justitie. Daar zijn niet alle regeringspartijen het mee eens”, zegt Deseyn. “Wij willen op extra personeel in elk geval niet zomaar een percentage plakken zoals de socialisten vragen”, zegt Luk Van Biesen.