Europa kritisch over Belgische begrotingsplannen

België levert onvoldoende inspanningen om de begroting op lange termijn gezond te houden, zegt de Europese Commissie. Oppositie én meerderheid zien erg veel ruimte voor verbetering in de begroting.
Bron: Knack

Alle vragen zijn gesteld. De Kamer debatteert vannamiddag nog verder over onder meer de eenheid van loopbaan, een cruciaal element in de pensioenhervorming.

Dirk Janssens (Open VLD) vraagt dat een anomalie in de wet weggewerkt wordt om de armen in de samenleving te helpen.

‘Morgen is het Black Friday, gevolgd door de dagen van cadeaus kopen. Maar het is ook de periode van kou. Armen zijn vaak aangewezen op goede doelen. In 2015 heeft deze regerng gezorgd dat er niet langer BTW verchuldigd is op schenkingen van voeding aan caritatieve instellingen en OCMW’s.’

‘De logica zelve eigenlijk. Maar de regeling is niet van toepassing op onder meer linnengoed en kledij. Dit leidt tot de absurde situatie waarbij het voor de handelaar goedkoper is de kleren te verbranden dan ze te schenken.’

Ik heb er geen enkel probleem mee om uw vraag te onderzoeken, zegt bevoegd minister Johan Van Overtveldt (N-VA). ‘Ik wil wel waarswhuwen voor twee dingen. Indien we dat BTW-regime uitbreiden, moeten we ervoor zorgen dat het kledingarsenaal dat bij die instellingen terecht komt niet in concurrentie treedt met de kledingverkoop. We mogen ook geen administratieve rompslomp veroorzaken.’

De pensioenhervorming dreigt op korte termijn een bijzonder zware factuur te doen belanden bij de gemeentebesturen. ‘Gisteren hebben we het gemengd pensioen voor ambtenaren goedgekeurd.’Maar niet veel later raakte bekende dat de COCOF, een Franstalig mini-parlement in Brussel, een belangenconflict zou inroepen. Dat zou de gemeenten meer dan 170 miljoen kunnen kosten. Pensioenspecialist Jan Spooren (N-VA) hoopt dat de minister nog kan tussenkomen.

Minister Daniel Bacquelaine (MR) zegt dat hij ‘een beroep doet op de verantwoordelijkheidszin van de COCOF.’ ‘U deelt mijn analyse maar neemt mijn vrees niet weg,’stelt Jan Spooren vast. ‘Waar begint haat prediken, en tot waar respecteren we de vrije meningsuiting’ Filip Dewinter (VB) beklaagt zich over de islamitische lessen die gegeven werden in onder meer het gemeentehuis van Genk.

‘De voorbije dagen was er weer een opstoot van kordaatheid, ditmaal van Zuhal Demir, over incidenten waarbij islamitische haatpredikers hun aberrante uitspraken verspreiden.’

‘Ik denk dat we nood hebben aan een meer structurele aanpak.’

‘Voor haatpredikers is in onze samenleving geen plaats,’is minister Jan Jambon (N-VA) duidelijk.

‘Wat is de moeilijkheid: waar begint haatprediken, en tot waar respecteren we de vrije meningsuiting? U en ik zullen als Vlaams-nationalisten gevoelig zijn voor de vrije meningsuiting. Het is niet zo eenvoudig.’

Meryame Kitir (SP.A): ‘De manier waarop Deliveroo met zijn koeriers omgaat, begint toch een soep te worden. Het gaat ook verder dan Deliveroo alleen. Er is heel veel verwarring rond de platformeconomie, denk ook aan Uber.’

‘Deliveroo zegt dat ze een sociale geste gaan doen. Zr gaan een ongevallenzekering geven aan hun koeriers, die als zelfstandigen werken.’

‘Ik denk dat het een unicum moet zijn in ons land: een zelfstandige die een andere zelfstandige een ongevallenverzekering geeft. Dat toont aan dat het om een werkgeversrelatie gaat, niet om twee zelfstandigen. Bent u het daarmee eens?’

Wim Van der Donckt (N-VA): ‘Tot recent genoten die koeriers een relatief goede sociale zekerheid.’

‘Nu verliezen ze hun statuut en worden ze een soort zelfstandige sui generis.’

‘Welke sociale bescherming verliezen de koeriers in hun nieuwe situatie? En het kan toch niet zijn dat die jobs nu opeens omgetoverd worden tot belastingvrije jobs?’

‘Arco: geïnstitutionaliseerde onrechtvaardigheid georganiseerd door de Belgische Staat’

Veerle Wouters (Vuye&Wouters) haalt ‘nog een ander snertdossier’aan: Arco.

‘Sommige Arco-gedupeerden hebben de Belgische Staat, Belfius en de Arco-vehikels gedagvaard. Ze krijgen te horen dat hun zaak zal worden gepleit in juni 2021. Binnen 4 jaar dus. Dit is 7 jaar na de opstart van de procedure. Dit is 10 jaar na de val van Dexia. Dit is geïnstitutionaliseerde onrechtvaardigheid georganiseerd door de Belgische Staat.’

‘U pleit graag voor mensenrechten, terecht, maar het vereiste van een rechtsgeding binnen een redelijke termijn is ook een mensenrecht.’

Premier Charles Michel houdt het in zijn antwoord beknopt, maar zegt wel dat ze met experten samenwerken om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Veerle Wouters: ‘800.000 mensen worden bedrogen door Arco. Niet eenmaal, maar tweemaal is Beweging.net in de fout gegaan: een eerste maal door foute informatie te verspreiden, een tweede maal door niet te willen bijdragen aan de waarborgregeling.’

Peter De Roover (N-VA) pleit voor een nieuwe begroting: ‘Wanneer wij een belasting zouden heffen op valse illusies, dan zou de oppositie eindelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem.’

‘Het Zomerakkoord was een duidelijke keuze voor de sanering én de relance,’zegt premier Charles Michel. We zitten nu in een procedure voor de concrete implemntatie en we moeten nog bijkomende beslissingen nemen.’

‘We zijn overtuigd dat de strategie voor meer jobs de beste sleutel voor de sanering is. De keuzes voor structurele hervorming volgen we dus nog steeds.’

‘Natuurlijk nemen we alle verslagen

au serieux en bekijken we ze om relevante opmerkingen te nemen. Maar de oppositie zou ook eens moeten nadenken. Een jaar geleden hadden we ongeveer dezelfde reactie van de oppositie. Enkele maanden later was een begrotingsaanpassing niet noodzakelijk omdat de cijfers beter uitvielen.’

‘Mijnheer Crusnière (PS, red.), uw fractie is niet goed geplaatst om te praten over budgettaire sanering – een fractie die de 30-uren week vooruitschuift.’

‘Meer jobs, dát is de waarborg voor sociale cohesie in ons land.’

Peter Vanvelthoven (SP.A) vindt de verdedigen van de meerderheid ‘ontroerend’. ‘Het rapport van de Commissie is ronduit vernietigend. We zijn gedegradeerd tot het niveau van de Zuid-Europese landen. We zijn op het strafbankje gezegd. Dat is onder de vorige regering nooit gebeurd,’zegt Vanvelthoven.

‘De regering zit voortdurend op de rem bij het bestrijden van fiscale fraude,’klinkt het nog. Daarbij verwijst hij naar de kritiek van Eurocommissaris Pierre Moscovici.

‘We moeten in de hervormingstrein een tandje bijsteken.’Zo vat Peter De Roover (N-VA) de kritiek samen.’Dat is een goed signaal,’ klinkt het, want nu weet de regering dat ze haar hervormingsagenda nog verder moet doordrukken.

‘Het overheidsbeslag daalt, dat betekent dat we minder geld hebben opgehaald bij de brede publieke opinie. Ook de schuldgraad is naar beneden gegaan. Dat neemt niet weg dat we binnen die grenzen het begrotinspad moeten volgen dat we hebben opgelegd.’

Ook Benoît Piedboeuf (MR) verdedigt de intentie van het regeringsbeleid. ‘Ik heb het gevoel dat de begroting een billijk evenwicht is.’

‘Mijnheer de premier, zou u een stand van zaken kunnen opmaken?’

Luk Van Biesen (Open VLD): ‘Het klopt dat de begroting niet in evenwicht zal zijn op het einde van de legislatuur. Maar het noopt ons het globale pad duidelijk te maken: we hebben twee derden van de weg wél afgelegd. Ondans de broodnodige hervormingen en besparingen is de regering erin geslaagd de belastignsdruk te verlagen.’

‘Op deze manier geven wij meer zuurstof aan bedrijven, zodat ze meer jobs kunnen creëren. Op deze manier geven wij zuurstof aan de mensen. We zien de koopkracht overal stijgen.’

‘Mocht er een belasting bestaan op het verzinnen van excuses, de begroting zou op orde zijn’

De eerste vragen zijn voor premier Michel: hij mag straks uitleggen waarom Europa onze begrotingsplannen niet lust.

Kristof Calvo (Groen): ‘Vorig jaar was het de schuld van de ambtenaren van Financiën. Nu weten we beter, met dank aan het rekenhof: het is de schuld van Johan Van Overtveldt, die niet genoeg ambtenaren ter beschikking stelt.’

‘Nu is er een andere variant. Volgens de CD&V is het de schuld van de Zuid-Europese mentaliteit, van de Walen en de Brusselaars. Zegt de meerderheid met drie Vlaamse partijen.’

Mocht er een belasting bestaan op het verzinnen van excuses, onze begroting zou er helemaal anders uitzien.’

‘Niemand gelooft nog in uw begroting,’klinkt het bij Stéphane Crusnière (PS). Hij wijst ook op de twijfel over de budgetneutraliteit van de nieuwe vennootschapsbelasting.’

‘Wie zal betalen: de komende generaties en de kinderen.’

Volgens de Franstalige socialisten is het regeringsbeleid ‘een vicieuze cirkel’: eerst voor tekorten zorgen, en dan de tekorten gebruiken als argument om te besparen.

Een siliconenfile op de Antwerpse Ring, en de zwaarste ochtendspits van het jaar: het fileleed in ons land liet zich deze week opnieuw nadrukkelijk gelden. Ieder jaar worden de files langer en groeien op bijvoorbeeld de Brusselse Ring ochtend- en avondspits naar elkaar toe – en toch blijft de Belg massaal kiezen voor de auto.

Groen wil van de gelegenheid gebruik maken om het belang van een investeringsplan inzake mobiliteit te benadrukken in de Kamer.

Deliveroo, een dienst die restaurantmaaltijden aan huis laat leveren door fietskoeriers, gaat haar koeriers een gratis ongevallenverzekering aanbieden. Die beslissing komt er nadat Deliveroo in zwaar weer terecht kwam: eerst zette het de samenwerking stop met coöperatieve Smart, waardoor hun koeriers geen sociale bescherming of verzekering meer genoten, en vervolgens stuurde minister Kris Peeters de arbeidsinspectie op Deliveroo af. Die moest de nieuwe arbeidsvoorwaarden bij de dienst onder de loep nemen.

In De Morgen zegt topman Mathieu de Lophem overtuigd te zijn dat de kritiek op het bedrijf zal gaan liggen. ‘Deliveroo is een nieuw bedrijf met een nieuwe manier van werken. Dat brengt veel vragen met zich mee. Maar zodra wij onze koeriers informeren hoe alles precies werkt, zien ze enkel opportuniteiten.’

In Terzake ging Hendrik Bogaert (CD&V) dieper in op zijn kritiek. Volgens hem vertoont het federale beleid symptomen van de ‘Zuid-Europese mentaliteit’, die via Brussel en Wallonië binnengeslopen is.