Van Biesen: “We saneren begroting met jobcreatie en structurele hervormingen”

De Kamer debatteerde vanmiddag over het rapport van de Europese Commissie over de Belgische begroting. Luk Van Biesen: “Twee derde van de weg naar het evenwicht is afgelegd. Wij doen dit door structurele hervormingen, door lastenverlagingen die jobs creëren en de koopkracht verhogen en niét met extra belastingen.”

De Europese Commissie stelt deze week dat België op de goede weg is maar uit toch een aantal bedenkingen bij de begroting van 2018. “Het klopt dat de begroting niet in evenwicht is zoals we graag hadden gezien bij de aanvang van deze legislatuur. Maar we hebben 2/3de van de weg naar het evenwicht afgelegd. Dat is een sanering van 6 miljard euro. We hebben bespaard zonder de botte bijl, maar tegelijkertijd hebben we ook structureel hervormd in de pensioenen, arbeidsmarkt, gezondheidszorg. We kiezen niet voor de gemakkelijkheidsoplossing zoals miljarden extra belastingen”, aldus Van Biesen.

Het liberale Kamerlid wijst er ook op dat de regering tegelijkertijd de belastingdruk met 1,8% heeft verlaagd. “De belastingen voor bedrijven en burgers gingen met 8 miljard euro omlaag. Dat is een ongeziene inspanning. Op die manier geven we zuurstof aan bedrijven, zodat ze meer jobs kunnen creëren. En ze doen dat ook: sinds de start van de regering-Michel zijn er volgens het recentste rapport van de NBB  netto al 102.000 jobs bijgekomen. Op die manier geven we ook zuurstof aan de mensen. We zien hun koopkracht immers jaar op jaar stijgen. En op 1 januari 2018, binnen 2 maanden, stijgt hun koopkracht opnieuw dankzij de taxshift. Op het einde van deze legislatuur zullen mensen per maand tot 146 euro meer op hun bankrekening zien.”

Van Biesen is er van overtuigd dat de regering het juiste recept volgt richting begrotingsevenwicht. “Structureel hervormen en de belastingen verlagen. Alleen zo creëren we meer jobs. Alleen zo gaan er meer mensen aan de slag. Alleen zo groeit onze economie. Alleen zo zullen we de begroting in evenwicht brengen.” Premier Michel deelt die visie. “We kiezen voor sanering én relance. We geven meer zuurstof aan bedrijven en mensen, en passen voor maatregelen die de jobcreatie tegenwerken of de koopkracht verminderen.”