Fiscus strenger voor vruchtgebruik – Bonafide aankopen moeten mogelijk blijven (Open Vld)

Open Vld-kamerleden Luk Van Biesen en Carina Van Cauter gaan minister van Financiën Johan Van Overtveldt spoedig ondervragen over de nieuwe berekeningsmethode van het vruchtgebruik, de modaliteiten en het toepassingsgebied. Dat laten beide liberalen zaterdag weten in een reactie op een artikel van De Tijd. De krant schreef zaterdag dat de fiscus paal en perk stelt aan de sterk ingeburgerde praktijk waarbij zelfstandigen een groot deel van de aankoopkosten van vastgoed afwentelen op hun vennootschap.

Bron: Belga

“Misbruik van deze maatregel moeten we uiteraard bestrijden, maar de bonafide aankopen van woningen door zelfstandigen middels dit systeem moeten mogelijk blijven en gerespecteerd worden. Daar zullen we over waken”, waarschuwen Van Biesen en Van Cauter.

Bij een zogenaamde gesplitste aankoop koopt de ondernemer als fysieke persoon voor een prikje de blote eigendom van het vastgoed. Zijn vennootschap telt het grootste deel van de aankoopsom neer voor het vruchtgebruik. Zolang dat loopt, kan de vennootschap de aankoopkosten in mindering brengen van de belastbare winst.

Bij de controle of het vruchtgebruik correct is gewaardeerd, zullen de belastingcontroleurs voortaan strengere maatstaven hanteren. Het gevolg is dat ondernemers meer uit eigen zak moeten betalen als ze overgaan tot een gesplitste aankoop, klonk het in De Tijd.