Fiscus strenger voor wie woning afschrijft via vennootschap

De fiscus stelt paal en perk aan de sterk ingeburgerde praktijk waarbij zelfstandigen een groot deel van de aankoopkosten van vastgoed afwentelen op hun vennootschap. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Bron: Het Laatste Nieuws

Bij een zogenaamde gesplitste aankoop koopt de ondernemer als fysieke persoon voor een prikje de blote eigendom van het vastgoed. Zijn vennootschap telt het grootste deel van de aankoopsom neer voor het vruchtgebruik. Zolang dat loopt, kan de vennootschap de aankoopkosten in mindering brengen van de belastbare winst. Als het vruchtgebruik uitdooft, wordt de ondernemer zonder bijkomende kosten volle eigenaar van het pand. Volgens schattingen zijn er in ons land 70.000 tot 100.000 van dergelijke constructies.

Bij de controle of het vruchtgebruik correct is gewaardeerd, hanteren de controleurs voortaan strengere maatstaven. Het gevolg is dat ondernemers meer uit eigen zak moeten betalen als ze overgaan tot een gesplitste aankoop. Sommige zelfstandigen dreigen aanzienlijke sommen te moeten bijpassen voor eerdere gesplitste aankopen.

Open Vld: “Bonafide aankopen moeten mogelijk blijven”

Open Vld-kamerleden Luk Van Biesen en Carina Van Cauter gaan minister van Financiën Johan Van Overtveldt spoedig ondervragen over de nieuwe berekeningsmethode van het vruchtgebruik, de modaliteiten en het toepassingsgebied. “Misbruik van deze maatregel moeten we uiteraard bestrijden, maar de bonafide aankopen van woningen door zelfstandigen middels dit systeem moeten mogelijk blijven en gerespecteerd worden. Daar zullen we over waken”, waarschuwen Van Biesen en Van Cauter.

Bij een zogenaamde gesplitste aankoop koopt de ondernemer als fysieke persoon voor een prikje de blote eigendom van het vastgoed. Zijn vennootschap telt het grootste deel van de aankoopsom neer voor het vruchtgebruik. Zolang dat loopt, kan de vennootschap de aankoopkosten in mindering brengen van de belastbare winst.