Van Overtveldt kan geen fiscale genade meer verlenen

Voortaan kan niet langer de minister van Financiën maar de fiscale bemiddelingsdienst gratie verlenen aan belastingplichtigen. Dat is het gevolg van een liberaal wetsvoorstel dat in de Kamercommissie Financiën is goedgekeurd.

Bron: De Tijd 

Elk jaar worden de boetes of belastingverhogingen van enkele honderden Belgen kwijtgescholden. Dat is een gebruik dat al uit 1831 dateert. Net zoals de koning gevangenen gratie kan verlenen, kan de minister van Financiën fiscale zondaars verlossen. Het gaat meestal om sociaal, humanitair of financieel zwaar getroffen mensen.

Maar voortaan beslist de fiscale bemiddelingsdienst over die genadeverzoeken. Die dienst werd in 2017 opgericht om het aantal fiscale geschillen voor de rechtbanken terug te dringen.

‘Het is niet meer van deze tijd dat de minister van Financiën genade schenkt aan belastingplichtigen’, zeggen de Open VLD-Kamerleden Carina Van Cauter en Luk Van Biesen. ‘De bemiddelingsdienst is een neutrale en autonome dienst die alle knowhow in huis heeft’, zegt Van Biesen.

Het wordt ook mogelijk bij de bemiddelingsdienst aan te kloppen bij een betwisting over het kadastraal inkomen. ‘Wie nu een bezwaar indient over het bedrag van een kadastraal inkomen en vaststelt dat de administratie daar niet op ingaat, kan al een beroep doen op fiscale bemiddeling alvorens naar de rechter te stappen. Maar voor die aanvraag is nu nog de tussenkomst nodig van de onderzoekende ambtenaren. De vraag kan niet direct aan de dienst worden gericht. Die omweg beperkt in de praktijk het aantal bemiddelingen. We willen de toegang vergemakkelijken’, legt Van Cauter uit.

Het is in korte tijd de tweede belangrijke hervorming aan de fiscale bemiddelingsdienst. Voor de zomer werd al beslist dat elke fiscale procedure geschorst wordt zo lang de bemiddeling loopt.

PIETER BLOMME ■