Het politieke Bokrijk

Een fichebak met het bevolkingsregister van de gemeente erin. Een burgemeester die bij ijzel met de tractor uitrukt en in drie minuten de gemeente, waar net geen rampenplan moet worden afgekondigd, herschept in een paradijs op aarde. Zoals vorige vrijdag. Maar ook een gemeente waar de bevolkingscijfers procentueel diep duiken als er ocharme één kroostrijk gezin verhuist. Een gemeente ook waar het politiek bedrijf zich aan een keukentafel afspeelt. Waar de wandelgangen een koer zijn. En waar een gemeentehuis tegelijk post, bank en politiekantoor is.

Bron: Het Belang van Limburg

Anomalie Herstappe is met zijn nog niet eens 90 inwoners het politieke Bokrijk van dit land. Hier wordt nog dorpspolitiek bedreven zoals onze overgrootouders dat kenden. Al hebben de leden van de gemeenteraad nog niet zo lang wel een e-mailadres van de gemeente. Alle zeven. Jeuj!

Een en ander is natuurlijk een gevolg van de jaren 1962-1963. Toen België onder premier Théo Lefèvre zijn taalgrens definieerde en faciliteiten toekende aan gemeenten met een aanzienlijke taalminderheid. Zo is het rustige Herstappe in die lijst gesukkeld van communautair beroemde gemeenten. Zoals Ronse, Sint-Genesius-Rode of ons aller Voeren. Die faciliteiten komen erop neer dat als inwoners vragen om gemeentelijke diensten in een andere taal dan het taalgebied waarbij de gemeente hoort, dat ze die ook krijgen. Si clair als een klontje, zou meneer Pheip zeggen. Nu is dat in Herstappe nooit een grote kwestie geweest. Op een handvol na is iedereen er gewoon tweetalig. De enige echte Belgen? Ze wonen in Herstappe, sire! Burgemeester Claudy Prosmans heeft dan wel een identiteitskaart in het Frans, maar zijn Nederlands is impeccable. Daar mag zelfs premier Michel nog een punt aan zuigen.

“Klein zijn heeft enkel voordelen”, beweren ze in Herstappe. Maar is dat wel zo? In 2018 heeft zo’n mini-mini-gemeente ook iets knulligs. Zo krijgen gemeenten die nu fuseren financieel een ferme bonus. Maar faciliteitengemeenten mógen niet fuseren. Zo worden de inwoners nu dus op een andere manier gediscrimineerd. Hun statuut is gebetonneerd in taalwetten die gestemd zijn met een tweederdemeerderheid. Met nog eens een gewone meerderheid erbovenop in elke taalrol. Vld-kamerlid Luk Van Biesen heeft daarom wetsvoorstellen lopen. De fusiegemeente moet dan wel de oude rechten respecteren bij inwoners van de vroegere faciliteitengemeente. Lees: Tongeren moet dan de faciliteiten van Herstappenaren, die erom vragen, honoreren. Al maakt het voorstel in de nationale politiek weinig kans nu. En in Herstappe al zeker niet. Ach, het heeft ook iets charmants: Herstappe als politiek erfgoed. Waar is die stolp?

Jan Bex ■