De paashaas van het ACV

N-VA en Open Vld mikten deze keer niet op een tegenstander in het halfrond. Hun gemeenschappelijke vijand – de vakbond ACV – zit daar buiten, maar is wel de achterban van coalitiepartner CD&V. Dus schoten ze toch niet zo maar in het ijle. Industrievakbond ACV Metea dook deze week in dezelfde LuxFiles op als andere rijke Belgen en hun 48 miljard. Het ACV verdedigde zich met de uitleg dat hun investering een ontwikkelingsproject is dat mensen voorziet van microkredieten. “Zeer lovenswaardig, maar die investering gaat dan wel via Luxemburg en Mauritius omdat hen dat fiscale voordelen oplevert”, zei Luk Van Biesen (Open Vld). “En tegelijkertijd zeggen ze in een krantenadvertentie dat de regering het geld maar uit de belastingparadijzen moet halen. Dat is hypocriet, misschien moeten we het goedgelovige ACV informeren dat de paashaas ook niet bestaat.”

Bron: Het Belang van Limburg

Lees Meer >>

Politiek niet onder de indruk

Veel indruk maakt de emotionele brief van prins Laurent niet in de Kamer. “We hebben de prins al zo veel rare dingen zien doen, dit kan er echt wel nog bij”, klinkt het. De regering zelf schuift de hete appel door naar het parlement.

Bron: Het Nieuwsblad

Lees Meer >>

parlement Politici fronsen nauwelijks hun wenkbrauwen

Veel indruk maakte de emotionele brief van prins Laurent niet in de Kamer. “We hebben de prins al zo veel rare dingen zien doen, dit kan er echt wel nog bij.” De regering zelf schuift de hete appel door naar het parlement.

Bron: Gazet van Antwerpen

Lees Meer >>

Infoavond “Uw Pensioen” – iedereen van harte welkom

Levenskwaliteit als groeimeter

In onze Westerse wereld wordt de economische groei steeds uitgedrukt in een percentage “groei van het bruto binnenlands product”, met andere woorden in stijging van de geldwaarde van een economie. In de volgende decennia zou de economische groei best uitgedrukt worden in stijging van de levenskwaliteit van mens en dier.

Lees Meer >>

Wet Van Biesen / Van Cauter – fiscale bemiddeling bij betwisting van het kadastraal inkomen en afschaffing genaderecht

Begin deze maand werd een wetsvoorstel van Luk en Carina Van Cauter aangenomen tijdens de Plenaire zitting in de Kamer. De voornaamste wijziging door het wetsvoorstel is dat de minister van Financiën niet meer het recht zal hebben om fiscale boetes kwijt te schelden. Het zogenaamde genaderecht, dat al bestaat sinds 1831, verhuist naar de fiscale bemiddelingsdienst.

Lees Meer >>

Wet Van Biesen / Piedboeuf – fiscale aftrek giften aan universitaire ziekenhuizen

Vandaag zijn giften aan universitaire ziekenhuizen reeds fiscaal aftrekbaar. Giften aan stichtingen die verbonden zijn aan universitaire ziekenhuizen zijn dat echter niet. De Kamercommissie Financiën nam vorige week het wetsvoorstel van Luk en collega Benoît Piedboeuf aan die deze anomalie wegwerkt. Deze stichtingen verrichten vaak cruciaal wetenschappelijk onderzoekswerk. Het is niet meer dan normaal dat ook giften aan hen fiscaal aftrekbaar worden.

Lees Meer >>

Wet Van Biesen / De Coninck – Bijzondere wet verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen steeds dichter en dat begin je hier en daar te merken. Lokale partijen/afdelingen beginnen zich klaar te stomen, maar er heerst vaak nog onduidelijkheid over wie er nu bevoegd is voor de controle op de verkiezingsuitgaven. Het wetsvoorstel van Luk en Inez De Coninck zorgt voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid.

Lees Meer >>

Vrije Tribune: “Wordt het geen tijd dat de overheid een stap terugzet uit de Regie der Gebouwen?”

Tijdens de subcommissie Rekenhof confronteerde Luk de bevoegde minister Jan Jambon met de striemende kritiek van het Rekenhof over de werking van de Regie der Gebouwen. De minister werd bijgestaan door de algemeen directeur, dhr. Vrijdags. Ondertussen schreef Luk, samen met collega’s Ine Somers en Sabien Lahaye-Battheu een opiniestuk over de toekomst van de Regie der Gebouwen. Gisteren besliste de regering om de Regie der Gebouwen om te vormen naar een NV met publiek recht. Deze beslissing kwam er na een diepgaande studie en dankzij de niet aflatende aandacht die Luk vroeg voor de problematische toestand bij de Regie. Klik verder voor het volledige opiniestuk

Lees Meer >>

‘Wordt het geen tijd dat de overheid een stap terug zet uit de Regie der Gebouwen?’

‘Het rapport van het Rekenhof over de Regie der Gebouwen is ongemakkelijke lectuur’, schrijven drie Kamerleden van Open VLD. Ze pleiten voor een meer professioneel beheer van de instelling.

Bron: Knack

Lees Meer >>