De prins scoort (maar heeft nog niet gewonnen)

Prins Laurent krijgt zijn zin: zijn pleidooi om geen sanctie te krijgen, mag niet achter gesloten deuren gehouden worden. Daar had zijn advocaat op aangedrongen. Maar spijtig voor hem zijn niet alle commissieleden die over zijn lot beslissen, Laurent-fans

Bron: De Morgen

Wat voorafging: de regering stelde aan de Kamer voor om 47.100 euro op de jaarlijkse dotatie van Laurent in te houden. Die 15 procent zou een sanctie zijn omdat Laurent zich niet aan de regels van de dotatiewet heeft gehouden. Hij ging zonder toestemming van de regering naar een feestje van het Chinees leger. Op 8 augustus van vorig jaar al kondigde premier Michel (MR) de sanctie aan.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) en de voorzitters van de fracties in de Kamer hebben nu beslist dat de zaak van de prins behandeld zal worden in een ad-hoccommissie die zal bestaan uit dertien Kamerleden. Advocaat Laurent Arnauts had om een zitting met open deuren gevraagd en op dat verzoek is ingegaan. “We willen niet dat achteraf wordt gezegd dat alles binnenskamers is geregeld”, zegt Arnauts.

‘Proportionele straf’

De advocaat zal tijdens de zitting argumenteren dat de prins helemaal geen sanctie verdient, omdat het incident niet zwaarwichtig genoeg was en omdat de wet op de dotaties te vaag omschrijft wanneer een sanctie opgelegd kan worden. Als de commissie toch vindt dat een sanctie nodig is, wil Laurent een “proportionele” straf of een alternatieve sanctie. De commissieleden zullen stemmen achter gesloten deuren.

Voor Open Vld zal fractieleider Patrick Dewael in de commissie zetelen. “En dus niet Luk Van Biesen, die zich eerder al kritisch uitliet over Laurent.”

Daarmee schikt de partij zich naar het advies van een advocatenkantoor, dat voorstelde om geen parlementsleden naar de commissie te sturen die zich eerder al kritisch toonden over het gedrag van Laurent. De juristen waarschuwden dat de prins dat zou kunnen aangrijpen om zijn sanctie aan te vechten bij de Raad van State.

N-VA stuurt wel koningshuiscritici Peter De Roover en Peter Buysrogge en ook justitiespecialiste Kristien Van Vaerenbergh. Zeker Peter De Roover is geen fan. Voor hem mogen de dotaties meteen afgeschaft worden. “Prins Laurent heeft recht op niks”, is een van zijn uitspraken. Zijn partijgenoot Buysrogge is niet veel milder: “Het kan niet dat prins Laurent belastinggeld ontvangt en toch zijn zin doet.” Ook hij zal moeten oordelen over de mogelijke sanctie voor Laurent.

Groen beslist pas morgen. “Voor ons telt nu alleen nog dat deze zaak zo snel mogelijk

afgehandeld is. Het duurt al lang genoeg en dat is misschien wel promotie voor zijn advocaat, maar zeker niet voor de prins”, zegt fractieleider Kristof Calvo.

Plenaire zitting

Wie zal zetelen voor de andere partijen is nog niet duidelijk. Kamervoorzitter Bracke zal de commissie voorzitten. Een datum voor de zitting is er nog niet. Het verslag van de commissie zal aan alle parlementsleden worden overgemaakt. In plenaire zitting mag elke fractie dan nog 2 minuten spreken. Uiteindelijk zal er gestemd worden over het voorstel van de commissie.

“Ik neem akte van de beslissing en zal verder geen commentaar geven”, zo reageerde Laurents advocaat gisteren kort.