Van Biesen: “Douane en exportdiensten moeten beter controleren op export gevaarlijke producten”

Een Belgisch bedrijf exporteerde 168 ton isopropanol naar Syrië, een chemische basiscomponent die gebruikt kan worden om het gifgas Sarin te maken. Dit ondanks een Europese vergunningsplicht voor de export. Luk Van Biesen: “Het is onbegrijpelijk dat er bij de douane geen alarmsignaal is afgegaan en dat ze de ware inhoud niet hebben gecontroleerd. De douane moet ook beter samenwerken met de regionele exportcontrolediensten.”

Onlangs vond er opnieuw een vreselijke gifgasaanval plaats in Syrië. “De verschrikkelijke beelden zijn op ieders netvlies gebrand. Het is ontstellend om te zien hoe het regime van Assad zonder scrupules de eigen bevolking en kinderen vergiftigt”, zegt Luk Van Biesen. De internationale gemeenschap heeft die aanval meteen veroordeeld. Ook België. In ons land vond 100 jaar geleden de eerste gifgasaanval plaats. Al lang pleiten wij voor een volledig verbod.

Maar deze week bleek dat drie Belgische bedrijven ondanks een Europese vergunningsplicht een belangrijke component van zenuwgas naar Syrië exporteerden. “Het gaat om 168 ton, zonder vergunning of screening. Ik mag er niet aan denken dat België ook maar de minste verantwoordelijkheid draagt voor de recente gasaanval”, aldus Van Biesen.

Vlaams minister-president Bourgeois sprak gisteren klare taal: niet de Vlaamse controle op de export faalde, wel de douane. “Wanneer je een vrachtbrief onder ogen krijgt die de export van chemische stoffen naar Syrië vermeldt, dan moeten alle alarlmichten op rood springen”, zegt het liberale Kamerlid. “Daarnaast moet de communicatie tussen douane en de regionale controlediensten ernstig verbeteren. Nu lijkt iedereen bevoegd, maar niemand verantwoordelijk. Tot slot moeten ook de bedrijven die exporteren beter geïnformeerd worden over de Europese en Belgische regels.”

Hij ondervroeg bevoegd minister Van Overtveldt over de kwestie. Die zei dat de drie bedrijven in kwestie valse verklaringen aflegden bij de douane over de geëxporteerde producten. Zij worden hiervoor vervolgd. “Uiteraard is het in dat geval aan de douane om controles uit te voeren en de ware inhoud na te gaan”, repliceerde Van Biesen. Hij zal dit dossier verder opvolgen. “We moeten kost wat kost vermijden dat er nog dergelijke producten zonder vergunning worden geëxporteerd naar Syrië.”