VAN BIESEN: “MET FINANCIËLE QUOTA DRAAIT FISCUS DE KLOK JAREN TERUG”

Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen is gekant tegen de financiële quota die de fiscus oplegt aan haar controleurs. “Streefbedragen zorgen voor nare neveneffecten. Controleurs die nog niet aan hun bedrag zitten, zullen plots overijverig op zoek moeten naar extra geld. Dat leidt dan weer tot meer betwistingen door belastingplichtigen. We hebben niet voor niets jaren geleden deze quota afgeschaft.”

Sinds begin 2017 gebruikt de FOD Financiën prestatie-indicatoren uitgedrukt in geldbedragen voor de stafdiensten en algemene administraties, waaronder ook de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). De ingekohierde en geïnde bedragen worden per BBI-ambtenaar via twee verschillende prestatie-indicatoren gemeten. Voor de ingekohierde bedragen bedraagt de doelwaarde 750.000 euro per ambtenaar per jaar, voor de geïnde bedragen is dat 250.000 euro. Volgens de BBI worden de indicatoren berekend op basis van het aantal voltijds equivalenten en worden ze niet gelinkt aan de dossiers die door een agent of een groep agenten worden behandeld.

Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen is tegen dit systeem van financiële quota. “Ook al wordt er niet op individueel niveau bekeken of een controleur zijn of haar target haalde, dan nog zullen diensten die aan het einde van de periode niet aan hun target zitten op zoek moeten naar extra bedragen. Dat zal ongetwijfeld leiden tot meer betwistingen door belastingplichtigen, of minstens een onbehaaglijk gevoel bij hen achterlaten. Die betwistingen waren een van de belangrijkste redenen om de financiële streefcijfers jaren geleden af te schaffen. Fiscale controles moeten niet gericht zijn op een binnen te halen bedrag, maar op de correcte toepassing van de regels. Het is daarom beter te werken met een streefaantal te behandelen dossiers in plaats van met bedragen.”