Fiscale aftrek in de maak voor game-industrie

In de Kamer is een meerderheid in de maak om de taxshelter uit te breiden naar de gaming- sector. Wie investeert in de ontwikkeling van een computerspel, zou daardoor een belastingvrijstelling genieten. Het zou weleens makkelijker kunnen worden voor gameontwikkelaars om investeringen aan te trekken. Net als de productiehuizen in de film-, tv-, theater- en danswereld zouden ook gamebedrijven kunnen genieten van de fiscale gunstmaatregel van de taxshelter. Open VLD heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend in de Kamer.

Bron: De Tijd 

Het gunstregime moet de game-ontwikkelaars een boost geven, zoals eerder al gebeurde met de filmindustrie in ons land. Belgische bedrijven of filialen van buitenlandse bedrijven die via de taxshelter investeren in de ontwikkeling van een videospel, zouden daarvoor beloond worden met een belastingvrijstelling van 356 procent. Zo kunnen investeerders tot 750.000 euro belastingvrijstelling genieten voor maximaal de helft van hun belastbare winst. Daarnaast mogen investeerders ook een rente op hun geïnvesteerde som verwachten.

‘De gamingindustrie is een opkomende economie in ons land’, zegt de liberaal Vincent Van Quickenborne, die het wetsvoorstel samen met zijn partijgenoten Luk Van Biesen en Dirk Van Mechelen indiende. ‘Maar de sector ondervindt door het hoge risicogehalte van investeringen in nieuwe projecten nog moeilijkheden in de zoektocht naar financiering. Dat belet bedrijven door te groeien naar de top. Met de uitbreiding van de taxshelter willen we ze extra kansen geven.’

Open VLD krijgt de steun van CD&V en de MR. Van de meerderheidspartijen is enkel de N-VA nog niet overtuigd. ‘Principieel zijn we zeker niet tegen de uitbreiding van de taxshelter naar de gamingsector, maar het is nog wat vroeg’, vindt N-VA-Kamerlid Johan Klaps. ‘We hebben net de uitbreiding naar de podiumkunsten achter de rug en kunnen de budgettaire impact daarvan nog niet inschatten. We kunnen beter even afwachten voor we weer nieuwe belastingvrijstellingen invoeren waarvan we de gevolgen voor de begroting nog niet kunnen beoordelen.’

De voorbije vijf jaar werd jaarlijks 180 tot 200 miljoen euro bijeengebracht via de taxshelter. Het gunstregime, dat al sinds 2003 bestaat voor film- en tv-producties, werd begin 2017 uitgebreid naar de podiumsector. Volgens de eerste ramingen haalden Vlaamse en Franstalige cultuurgezelschappen in het eerste jaar voor 48 miljoen euro investeringen binnen, vooral voor klassieke muziek en theater.

David Verbruggen van de Vlaamse gamefederatie Flega is opgetogen dat nu ook voor zijn sector een taxshelter in de maak is en hoopt op eenzelfde succes. ‘De sector heeft het enorm moeilijk om financiering aan te trekken, die nodig is om goede games te maken die op internationaal niveau kunnen meespelen’, zegt hij. ‘Tenzij je al jaren actief bent in de gamebusiness moet je bij de banken niet aankloppen. Private investeerders zijn vaak terughoudend omdat ze de sector niet kennen. Daardoor groeien te weinig bedrijven door en blijft het vaak bij één project. Als dat dan mislukt, is het over en uit.’

De Belgische gamesector stelt zo’n 800 mensen tewerk. In 2010 bedroeg de omzet van de sector in ons land 2 miljoen euro, een bedrag dat tegen 2014 was opgelopen tot 43,6 miljoen euro. ‘We hebben het talent en het enthousiasme om verder door te groeien’, zegt Verbruggen. ‘Andere landen tonen dat er nog enorm veel mogelijkheden zijn. Finland, dat kleiner is dan België, draait een omzet van 1,5 miljard euro met zijn game-industrie. Ook onze buurlanden staan veel verder. In Nederland haalt de industrie zo’n 350 miljoen euro omzet. Met de juiste ondersteuning heeft ook België nog een ruim groeipotentieel.’

TOBE STEEL ■