Veiliger verkeer: een kwestie van daden

Het zwaar vervoer is sinds dit jaar verboden in de dorpskernen, maar daarmee zijn nog niet alle mobiliteitsproblemen in Zemst van de baan. De gemeente wil het verkeer nog veiliger maken. Maar hoe ver kan men gaan met zones 30, fietsstraten en circulatieplannen?

Bron: Het Laatste Nieuws 

Meerderheidspartij CD&V heeft alvast ambitieuze plannen om de verkeersveiligheid te verhogen. “Het jaarlijks budget voor fietsbeleid moet omhoog”, vindt burgemeester en lijsttrekker Bart Coopman. “Zo willen we meer en veiligere fietspaden, de invoering van meer fietsstraten en stimuli om gemeentelijke ambtenaren en leerkrachten op de fiets te krijgen. Daarnaast willen we nieuwe circulatieplannen in de dorpskernen, de aanpak van de sluipwegen, een uitbreiding van de lagere snelheidszones en extra snelheidscontroles door onder meer een mobiele trajectcontrole.”

Volgens coalitiepartner N-VA moeten circulatieplannen samen met de inwoners opgesteld worden. “Momenteel mogen alle soorten weggebruikers bijna overal rijden, waardoor we met kapotte bermen, sluiproutes en drukke woonstraten zitten. Daar moeten we een oplossing voor vinden”, zegt lijsttrekker Veerle Geerinckx.

Sp.a hekelt het mobiliteitsbeleid van de voorbije jaren. “Er is niet veel gebeurd”, meent Tim Borteel. “We willen dat de fiets het lokale vervoersmiddel wordt. Daarom is er nood aan fietslussen die op elkaar en indien mogelijk op de fietssnelweg aansluiten.” Ook Groen focust vooral op de zachte weggebruiker en vraagt een fietsbrug over de E19 en een gemeentelijk fietsnetwerk.

Oppositiepartij Vlam wil het zwaar vervoer nog meer uit de dorpskernen halen door vrachtwagenbedrijven een onderkomen te geven in industriezone Hoge Buizen. Daarnaast vindt lijsttrekker Greta Lauwers dat zones 30 in schoolomgevingen alleen op bepaalde tijdstippen moeten gelden. “Want buiten de schooluren belemmeren ze soms het vlot doorgaand verkeer. In woonwijken zijn permanente zones 30 wel op hun plaats. Ook zijn circulatieplannen nodig, maar in samenspraak met bewoners, die het best de problematiek in hun straat kennen.” Tot slot wil oppositiepartij Open Vld dat de weginfrastructuur in zones met veel gemengd verkeer aangepast wordt aan de snelheid. “Voorts dient het fietsverkeer zo veel mogelijk gescheiden te worden van het autoverkeer”, zegt lijsttrekker Luk Van Biesen.