Wil is er, maar zonder partner(s) lukt het niet

Eind dit jaar sluit het afgeleefde zwembad van Sport Vlaanderen in Hofstade de deuren. Daardoor zullen Zemstenaars en zwemclubs elders moeten zwemmen. Is de gemeente bereid om op termijn zelf een zwembad te bouwen en uit te baten?

Bron: Het Laatste Nieuws

Dat er een nieuw zwembad moet komen, daar is iedereen het over eens. Zowel meerderheid als oppositie vinden dat de gemeente partners moet zoeken. Sport Vlaanderen, de uitbater van het huidige zwembad dat wegens te hoge renovatiekosten eind december sluit, is volgens alle partijen de meest aangewezen partner. Burgemeester Bart Coopman, lijsttrekker van CD&V, is bereid om ook een flinke duit van gemeentelijk geld in het nieuwe zwembad te pompen. “Maar met tien of vijftien miljoen euro zullen we er niet komen. Daarom lijkt het me aangewezen om – naast een partnership met Sport Vlaanderen en de zwemsportfederatie – ook met andere gemeenten rond de tafel te zitten. Er worden momenteel al verschillende scenario’s onderzocht en het voornaamste is dat van de site van het oude zwembad in het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade.”

Stroomversnelling nodig

Voor coalitiepartner N-VA is die piste eveneens de meest haalbare. “Dat dossier moet nu echter in een stroomversnelling geraken”, aldus lijsttrekker Veerle Geerinckx. “Het is een toplocatie, de sportieve ondersteuning is er knap en het domein is van oudsher een waterdomein. Er is nu nood aan een goede projectvisie, een manager, een paar partners en de wil om er te geraken.”

Oppositiepartijen sp.a, Vlam en Vlaams Belang leggen de schuld van de sluiting (deels) bij het schepencollege. “Ondanks dat op alle niveaus dezelfde partijen aan tafel zitten, is er een gebrek aan visie en slaagt men er niet in om het zwembad open te houden”, zegt Tim Borteel, lijsttrekker bij de socialisten. “Daarom moet de gemeente nu zelf op zoek gaan naar partners. Naast Sport Vlaanderen kan een samenwerking met een andere gemeente, stad of private partner ook.”

Greta Lauwers van de lokale partij Vlam wil dat er nog minstens twee andere expertverslagen opgemaakt worden. “Daaruit moet blijken of een sluiting wel nodig is. Misschien kunnen we het zwembad alsnog renoveren. Lukt dat niet, dan is een nieuwbouw aan de orde. In ieder geval mag de gemeente een behoorlijk bedrag neertellen zodat inwoners hier kunnen blijven zwemmen. Ook andere gemeenten waarvan schoolkinderen en zwemclubs in Zemst zwemmen, moeten mee investeren, net als Sport Vlaanderen.”

Volgens Patrick Van Den Bosch van Vlaams Belang is de gemeente het aan zichzelf verplicht om een nieuw zwembad te bouwen. “Ze hebben mee voor de sluiting gezorgd en moeten daarom garanderen dat onze inwoners ook in de toekomst in de eigen gemeente kunnen zwemmen.” Eenzelfde verhaal bij Groen, dat vindt dat de gemeente een oplossing moet zoeken. “Maar door de veranderende wetgeving is het bouwen en uitbaten van een zwembad een kostelijke zaak”, beseft lijsttrekker Joeri Van den Brande. Financieel gezien kan de gemeente dit niet dragen, dus is een partnership met Sport Vlaanderen voor de hand liggend. Jammer dat de gemeente niet sneller aan een oplossing dacht.”

Luk Van Biesen, lijsttrekker van Open Vld, vindt eveneens dat de uitbating intercommunaal of regionaal moet gebeuren. “Alleen door samen te werken met omliggende gemeenten en Sport Vlaanderen is een nieuw zwembad in Hofstade mogelijk.” (RDK)