De mening van de lijsttrekkers: ZEMST

klik hier voor de voorstelling van al de lijsttrekkers in Zemst, ook dus van onze lijsttrekker Luk Van Biesen.  Hieronder ook nog enkel antwoorden van onze lijsttrekker.

Bron: Ring TV

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De huidige meerderheid CD&V-NVA realiseerde uitzonderlijk weinig door interne gekrakeel waardoor ze elkaar niets gunden. Als pluspunten zie ik de intrede van de digitalisering van de gemeentelijke administratie, de toegankelijkheid van het gemeentehuis en de openbare gebouwen, de invoering van schoolstraten en de verdere uitbouw van de schoolinfrastructuur. Ook de erkenning van het erfgoed onder meer via stimuli van De Semse en de Romeinse site is een goede zaak.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De tering werd niet naar de nering gezet. Er werden financiële overschotten gerealiseerd door een te hoge belasting (opcentiemen in de personenbelasting). Een verlaging van de belastingen kon en moest. Er zijn verkeerde keuzes gemaakt in de subsidiëring van sportinfrastructuur. Schrijnend voorbeeld: liever een curlingzaal dan het zwembad openhouden. Dierenwelzijn was eerder dierenleed. Het dierenasiel werd verkeerd bestuurd. GC De Melkerij werd gerealiseerd zonder samenwerking met de lokale verenigingen. De veiligheid werd beperkt tot de installatie van 2 camera’s.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Wij gaan voor een verlaging van de opcentiemen voor de personenbelasting. De verkeersveiligheid moet beter door een aanpassing van de straten rondom de scholen. Op vlak van ruimtelijke ordening: rekening houden met alle burgers en niet zoals in deze legislatuur op maat van enkele partijmensen en of meerderheidsmandatarissen. Het stimuleren van kinderdagverblijven, de scholen worden onderwijssites die openstaan van ander onderwijs na de schooluren. En burgers moeten meer betrokken worden bij het beleid van de gemeente en bij de opmaak van de begroting.

 

klik hier voor de voorstelling van al de lijsttrekkers in Zemst, ook dus van onze lijsttrekker Luk Van Biesen.