“Terechte aanbevelingen” in kritisch rapport ombudsman over FOD Financiën (Open Vld)

Het kritische onderzoeksrapport van de federale ombudsman over het invorderen van belastingschulden door de FOD Financiën bevat “heel wat terechte aanbevelingen”. Dat zegt Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter. Maar door een nieuwe wet die al sinds 1 januari van kracht is en die de fiscale bemiddelingsdienst meer bevoegdheden geeft, hoeven die situaties zich niet meer voor te doen, maakt ze zich sterk.

Bron: Belga

De federale ombudsman ontvangt elk jaar ongeveer tweehonderd klachten over de aanpak van de fiscus wanneer die belastingen moet invorderen bij burgers met betalingsmoeilijkheden. “De klachten van mensen in moeilijkheden doen vragen rijzen of de strategie waarmee de administratie tot invordering overgaat, altijd de juiste is”, klinkt het. De ombudsman heeft he t onderz oeksrapport maandag overgemaakt aan de Kamer, met daarin ook een rist aanbevelingen.

Volgens Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter zijn veel van die aanbevelingen “terecht”. “Het gebeurt vaak dat mensen getroffen worden door ongeluk of een ziekte en niet in staat zijn hun belastingen tijdig te betalen”, zegt ze. “Het gebeurt nog te vaak dat de fiscus hier blind voor is en weigert de verschuldigde belasting in schijven te laten afbetalen. Zo duw je de mensen net dieper in de put, vaak met een persoonlijk faillissement of insolventie tot gevolg. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Vorig jaar keurde de Kamer echter een wetsvoorstel van Van Cauter en collega Luk Van Biesen goed, dat de fiscale bemiddelingsdienst veel meer bevoegdheden geeft om betalingsmoeilijkheden te voorkomen, zegt ze. “Zo moeten mensen verplicht in kennis worden gesteld dat de bemiddelingsdienst kan tussenkomen. Een evidente, maar belangrijke stap.” Daarnaast kan de bemiddelingsdienst een afbetalingsplan op maat opstellen, legt Van Cauter uit. “Dat mag ook langer lopen dan 12 maanden. Er kan ook rekening worden gehouden met alle fiscale én niet-fiscale schulden, zoals ten onrechte ontvangen uitkeringen.” Tot slot mag de bemiddelingsdienst verhogingen of boetes gedeeltelijk of zelfs volledig kwijtschelden, klinkt het.

“Uiteraard moeten mensen hun schulden steeds afbetalen. Iedereen is gelijk voor de wet. Maar dankzij deze grotere rol voor de bemiddelingsdienst kan de fiscus wel menselijker optreden en vermijden dat mensen dieper in de put terecht komen”, besluit ze.