Pensioenspaarfondsen mogen in private equity beleggen, maar niet in groeimarktaandelen

De pensioenspaarfondsen waarin 1,6 miljoen Belgen beleggen, kunnen weldra tot 10 procent van hun activa investeren in infrastructuurprojecten en in private equity (niet-beursgenoteerde aandelen). Dat is althans een wetsvoorstel dat de Kamercommissie Financiën heeft goedgekeurd.

Bron: De Tijd

Het voorstel is bedoeld om een gelijk speelveld tussen de pensioenfondsen en de pensioenspaarfondsen te creëren. Pensioenfondsen zijn de fondsen waarmee u via de werkgever spaart voor uw pensioen. De pensioenspaarfondsen zijn fondsen waarin u individueel voor uw pensioen kunt sparen en dit jaar tot 1.260 euro kunt storten met fiscaal voordeel.

Volgens de indieners van het voorstel – Luk Van Biesen (Open VLD), Dirk Van Mechelen (Open VLD), Benoît Piedboeuf (MR) en Gautier Calomne (MR) – zal de nieuwe mogelijkheid leiden tot een beter risico/rendementsprofiel voor de pensioenspaarfondsen. Zowel infrastructuur als private equity brengt volgens de indieners op lange termijn meer op dan beursgenoteerde aandelen. Als langetermijninvesteringen passen ze ook in de filosofie van de pensioenspaarfondsen. Voorts hebben ze een lokale inslag omdat ze kunnen focussen op Belgische projecten.

Kritiek

Het wetsvoorstel leidt tot verdeeldheid onder de beheerders. Sommigen zien het als een extra diversificatie, anderen zijn terughoudend om erin te investeren omdat de instrumenten niet liquide zijn en risicovoller dan klassieke beleggingen. Ook rijst de vraag of de fondsen voldoende groot zijn om te kunnen participeren in deze vaak grote projecten. En de grootste kritiek is dat de regelgeving van pensioenspaarfondsen nog maar eens complexer wordt.

Want als het de doelstelling is meer diversificatiemogelijkheden te bieden aan de pensioenspaarfondsen, waarom dan de huidige complexe spreidingsregels behouden? De vele drempels dwingen pensioenspaarfondsen vandaag bijvoorbeeld een groot deel in kleine (Europese) aandelen te beleggen en vormen een belemmering om in groeimarktaandelen (niet-OESO) te beleggen. Bedrijfspensioenfondsen kennen die beperkingen niet. Als het de bedoeling is een gelijk speelveld te creëren, waarom bieden we de pensioenspaarfondsen dan geen toegang tot de markten van morgen? Het wetsvoorstel voegt alweer nieuwe regels toe, maar een vereenvoudiging van de bestaande complexe regels blijft uit.

PETER VAN MALDEGEM ■