SV 30. Politiezones-financiële hulp-verkeersveiligheid

Aan: Renaat LANDUYT
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (27/12/2004)

SV 29. Psychiatrie – meerjarenbegroting

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (29/11/2004)

SV 28. Meer belegging belastbaar?legaliteitsbeginsel

Aan: Didier REYNDERS
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (22/11/2004)

MV 3. Initiatieven met het oog op de vrijlating van Ingrid Betancourt

Download (p. 29-32)

SV 27. Staatsveiligheid – concreet voorval

Aan: Laurette ONKELINX
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (15/11/2004)

MV 2. KB van 12.10.04 tot uitvoering van art. 129bis van het Wetboek van Vennootschappen over een wetgevend initiatief i.v.m. de neerlegging van jaarrekeningen

Download (p. 21-23)

SV 25. Inning roerende voorheffing – repatriëring en EBA

Aan: Didier REYNDERS
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (08/11/2004)

SV 26. Gemeentelijke informatie

Aan: Johan VANDE LANOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (08/11/2004)

SV 24. Toekomst PWA – lokale werkwinkel

Aan: Freya VAN DEN BOSSCHE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (05/11/2004)

SV 20. grensoverschrijdende BTW-reglementering

Aan: Didier REYNDERS
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (21/10/2004)