SV 203. FOD Financiën – Computervirus

Aan: Vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Vraag Downloaden

SV 202. Terugvordering uitkeringen wegens overtreding van de wetgeving op werkloosheid.

Aan: Minister van Werk
Vraag Downloaden

SV 201. Opstellen van een lijst van ongevallen met vuurwerk.

Aan: Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Vraag Downloaden

MV 172. de compensaties voor zelfstandigen in geval van hinder bij openbare werken

Download (p. 7)

MV 171. de misbruiken van stakersposten en de nood aan vernieuwde afspraken omtrent het stakingsrecht

Download (p. 15)

SV 190. overheidsdiensten. – Jobstudenten.

Aan: Minister van Landsverdediging
Vraag Downloaden

SV 200. overheidsdiensten. – Jobstudenten.

Aan: Vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Vraag Downloaden

SV 189. Overheidsdiensten. – Jobstudenten.

Aan: Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
Vraag Downloaden

SV 199. overheidsdiensten. – Jobstudenten.

Aan: Eerste Minister
Vraag Downloaden

SV 188. Overheidsdiensten. – Jobstudenten

Aan: Vice-eersteminister en minister van Pensioenen
Vraag Downloaden