MV 23. Uitstel van toepassing van de wetten van 16 en 22 mei 2003 over de invoering van de dubbele boekhouding

Download (p. 5-8-10)

Lokale Burgerkrant Januari 2006

Download

  • Met open vizier
  • Geen belastingverhogingen in 2006
  • Gedenkmuur op de strooiweide
  • Intercommunale INTERZA opnieuw een gezond bedrijf
  • St.-Pancratiuskerk: stand van zaken
  • Jourdain-vijver en Molenbos: onafscheidbare tweeling

SV 90. Schenking van bouwgrond met vermoeden van verval

Aan: Didier REYNDERS
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (21/12/2005)

MV 21. Verlenging van de periode van de 4e doorstorting van de voorafbetaling van 20 december tot eind december 2005

Download (p. 15-16)

MV 19. Taalproblemen op de Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV)

Download (p. 19-22)

MV 20. Historisch baangebruik op de luchthaven van Zaventem

Download (p. 22-30)

SV 103. stijgende loonkloof met onze buurlanden – concurrentievermogen

Aan: Marc Verwilghen
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (02/12/2005)

MV 17. Modificatie van de voorwaarden van de notionele intrestaftrek

Download (p. 32-37)

MV 18. Oprichting van een MUG te Halle

Download (p. 35-37)

SV 114. bestemming gewezen rijkswachtkazerne te Kampenhout

Aan: Didier Reynders
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (18/11/2005)