SV 69. Bank van de post – verzending PCR overschrijvingen

Aan: Johan VANDE LANOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (06/04/2005)

SV 60. eindeloopbaandebat – brugpensioen – arbeidsduur

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag Downloaden

SV 61. vergoeding intellectuele eigendomsrechten

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag Downloaden

SV 62. autonome gemeentebedrijven – doorgedreven filialisering

Aan: Didier REYNDERS – Patrick DEWAEL
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (04/04/2005)

SV 63. huishoudelijk afval – verwerking

Aan: Bruno TOBBACK
Vraag Downloaden

SV 64. China Taiwan – EU opheffing wapenembargo

Aan: Karel DEGUCHT
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (04/04/2005)

SV 65. onderscheid arbeiders bedienden – discriminatie

Aan: Freya VAN DEN BOSSCHE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (04/04/2005)

SV 66. Kiwi model – tewerkstelling – export

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (04/04/2005)

SV 58. privatisering ziekteverzekering

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag Downloaden

SV 59. gemeenschappelijk buitenlands beleid EU

Aan: Karel DE GUCHT
Vraag Downloaden