Beleidsverklaring van de Minister van Financiën en Begroting

De afgelopen drie weken werden in de kamer, tijdens de commissie Financiën en Begroting, de beleidsverklaringen voorgelegd door de bevoegde Minister. Tijdens deze commissie had ik de mogelijkheid de Minister te ondervragen m.b.t. zijn beleid voor de komende vijf jaar.

Het beleid van de regering houdt vooral in dat er meer jobs moeten gecreëerd worden en dat België terug internationale aantrek moet krijgen, om zodoende de competitiviteit van de Belgische economie te vergroten. De regering zal zelf ook een bijdrage doen door de werkingskosten van de federale overheid te verlagen. Elke euro die de regering ontvangt dient teruggeven te worden aan de burger of het concurrentievermogen.

Ikzelf pleit sinds de vorige legislatuur onophoudelijk voor meer transparantie. Enkel zo kan je het vertrouwen van de burgers in de regering terugwinnen en herstellen. De regering zal meer transparantie bieden, maar zal ook meer vertrouwen geven aan de burgers, door o.a. de 309%-monsterboetes te verlagen naar redelijke tarieven van 50 à 100%. De belasting op de liquidatiebonus voor KMO’s wordt naar beneden aangepast waardoor men opnieuw de mogelijkheid krijgt om aan 10% belast te worden,… .

Zelf heb ik de Minister gevraagd naar de bevriezing van de indexering van bepaalde fiscale uitgaven, o.a. het pensioensparen, aangezien dit retroactief in werking zal treden vanaf inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015). Dit is echter niet zo evident, aangezien bepaalde burgers reeds de geïndexeerde bedragen gespaard of volstort hebben, maar niet het volledige bedrag kunnen inbrengen bij de belastingvermindering.

Commentaar Rekenhof