Stemrecht

IMG_5672In België is elke Belg verplicht te gaan stemmen bij de nationale en lokale verkiezingen, de zogenoemde opkomstplicht. Zo bent ook u op 25 mei 2014 gaan stemmen. Zowel op Europees, Vlaams als Federaal niveau heeft u een nieuw parlement gekozen. Burgers die verzaken aan de opkomstplicht worden hiervoor gesanctioneerd met een financiële boete. Met de laatste verkiezingen werden er 851.278 onthoudingen geregistreerd (iets meer dan 10% van de geregistreerde kiezers).

Ikzelf ben geen voorstander van de opkomstplicht en zou dit graag gewijzigd zien. De opkomstplicht is echter vastgelegd in de grondwet. Maar doordat de grondwetsartikelen, die bepalen dat er een opkomstplicht is, niet herzien kunnen worden gedurende de periode van 5 jaar (de huidige legislatuur) is het niet mogelijk dit aan te passen.

Samen met mijn collega kamerlid, Nele Lijnen, heb ik wel een voorstel klaarliggen om dit aan te pakken, zodat personen die niet gaan stemmen, niet meer gesanctioneerd kunnen worden. Dit kan eenvoudig door de bestaande sancties op te heffen voor diegenen die niet voldoen aan de opkomstplicht. Hierdoor kunnen er geen sancties opgelegd worden en kan je de facto spreken van een stemrecht i.p.v. een opkomstplicht.

Belgen moeten zelf kunnen beslissen of ze willen gaan stemmen.

Bekijk het wetsvoorstel