Giften hogescholen moeten fiscaal aftrekbaar zijn

Door de komende besparingen zowel op Vlaams als Federaal niveau, groeide er steeds meer onrust bij de hogescholen, zij gingen dan ook op zoek naar andere geldbronnen.

Begin dit jaar heb ik daarom een wetsvoorstel ingediend dat de ongelijkheid tussen een hogeschool en een universiteit, met betrekking tot de fiscale behandeling van giften, ongedaan moet maken. De hogescholen worden traditioneel minder met onderzoek vereenzelvigd dan de universiteiten. Toch doen ze zogeheten praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, goed voor 14 miljoen euro overheidsfinanciering. Het grootste deel van het onderzoek gebeurt in samenwerking met bedrijven (vaak KMO’s), maar een deel ook met de social profit, zoals een project rond mantelzorg aan de Hogeschool Gent.

Voor de universiteiten zijn giften, schenkingen en legaten vandaag al een serieuze bron van inkomsten. En dat gaat nog steeds in stijgende lijn. In 2011 ontvingen alle Vlaamse universiteiten samen 17,7 miljoen euro. Dat was een vervijfvoudiging in vijf jaar tijd.

Momenteel kan enkel een universiteit genieten van een belastingvoordeel bij het ontvangen van een gift. Dit is achterhaald, aangezien zowel de universiteiten als de hogescholen decretaal verplicht wetenschappelijk onderzoek verrichten. Het is logisch dat alle onderwijsinstellingen gelijke toegang krijgen tot financieringsbronnen.

Door dit belastingvoordeel ook toe te kennen aan hogescholen, kan dit een ander zicht geven op de financiën van een hogeschool. Maar dit zal nooit de volledige besparing – die de Vlaamse Overheid moet doorvoeren – dekken. Het is tevens nooit de bedoeling geweest hogescholen minder overheidsgeld toe te bedelen door dit bijkomend belastingvoordeel.

Bekijk het wetsvoorstel