Voor regering is doorkijktaks deel van de oplossing

LuxLeaks zet de kaaiman- of doorkijktaks bovenaan op de politieke agenda. Volgens premier Charles Michel (MR) komt er zo snel mogelijk een wetsontwerp op de ministerraad.

Brussel’De kaaimantaks komt niets te vroeg.’ Voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is duidelijk welk antwoord de federale regering moet geven op de zaak-LuxLeaks, die zich weliswaar niet op de Kaaimaneilanden maar in Luxemburg afspeelt.

Bron: De Standaard 

Premier Charles Michel reageert verontwaardigd op het nieuws dat 26 van de rijkste families en grootste bedrijven van België via fiscale afspraken met Luxemburg ontsnappen aan belasting in eigen land. Een kaaiman- of doorkijktaks, een belasting op vermogens in belastingparadijzen, is ook voor hem een deel van de oplossing.

Michel wil een wetsontwerp daarover al snel op de ministerraad bespreken. Het is de bedoeling is komaf te maken met de trusts, buitenlandse vennootschappen en stichtingen in belastingparadijzen. Die zijn strikt juridisch vaak wettelijk in orde, maar ze voorkomen wel dat het vermogen dat erachter zit, wordt belast.

De nieuwe regel bepaalt nu dat de fiscus over die muur mag heenkijken en de winst uit het vermogen rechtstreeks mag belasten bij de eigenaar of begunstigde van het vermogen. De regering wil daar 120 miljoen inkomsten uit halen.

‘Geen oplossing’

Maar volgens de oppositie gaat dit lang niet ver genoeg, en is een kaaimantaks zelfs geen oplossing. ‘Een kaaimantaks dient om oneigenlijke constructies van privé-vermogen te doorprikken’, zegt Groen-kamerlid Meyrem Almaci. ‘Dit heeft niets te maken met vennootschapstechnieken van bedrijven voor fiscale optimalisatie.’

SP.A-kamerlid Peter Vanvelthoven gaat nog verder. Volgens hem zijn de constructies illegaal en kan de regering ertegen optreden op basis van de antimisbruikregels. ‘Gebruik de bestaande regelgeving in plaats van ze af te zwakken, zoals in het regeerakkoord werd aangekondigd’, zegt Vanvelthoven.

Volgens de meerderheid kan het probleem met een kaaimantaks op zijn minst gedeeltelijk uit de wereld worden geholpen. Volgens Open VLD-kamerlid Luk Van Biesen wil de regering ook verder gaan met de taks dan de oppositie denkt.

Belgacom

Ook de aanwezigheid van het overheidsbedrijf Belgacom op de lijst van bedrijven met een Luxemburgse afspraak wekt politiek ophef. ‘Ik heb het management van Belgacom gevraagd om duidelijkheid te geven’, zegt minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD). ‘Ik zou als bevoegd minister grote moeite hebben om dit goed te keuren.’ Maar toenmalig minister Johan Vande Lanotte (SP.A) ontkent dat hij dit dossier indertijd heeft behandeld. ‘Dit is op het niveau van het bedrijf zelf afgehandeld.’

De fiscale constructie van Belgacom is overigens al erg lang bekend. Eerder dit jaar kreeg het bedrijf nog gelijk in zijn geschil met de Bijzondere Belastinginspectie.

Wim Winckelmans ■