Het kibbelkabinet, aflevering zoveel

De discussie binnen de regering over de tax shift bereikte dit weekend een nieuw hoogtepunt. CD&V en MR hekelden ‘de voorbarige communicatie’ over een btw-verhoging van ­minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA). Open VLD vond dat CD&V-vicepremier Peeters zich te veel laat leiden door de vakbonden. Het is de zoveelste aflevering van het ‘kibbelkabinet’.

Bron: Het Nieuwsblad 

Nog voor de besprekingen over de tax shift echt van start kunnen gaan, rollen de meerderheidspartijen alweer ru­ziënd over het veld. ‘Elke dag trek ik de kranten open met de vraag of zich opnieuw een rel zal aandienen’, zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB). ‘En telkens word ik op mijn wenken bediend.’

Op zich leent de tax shift zich nochtans uitstekend voor een zeer interessant inhoudelijk debat, erkent ook Sinardet. ‘Maar de regering vervalt keer op keer in politieke spelletjes.’ Alle partijen zijn het erover eens dat de lasten op arbeid drastisch naar beneden moeten en dat er om dat verlies aan overheidsinkomsten te compenseren maar drie extra belastingen mogelijk zijn: op consumptie (btw), milieu en kapitaal.

 

‘Die volgorde is niet onbelangrijk’, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. ‘Dat is immers ook de volgorde die alle internationale instellingen zoals OESO of IMF telkens hanteren.’ N-VA denkt dus in de eerste plaats aan een btw-verhoging om een tax shift van ongeveer 5 miljard euro te realiseren. Volgens Van Overtveldt is dat een veel stabielere bron van inkomsten dan een milieuheffing of een kapitaaltaks.

MR en CD&V versus N-VA

De ‘gedetailleerde suggesties’ van Van Overtveldt zetten echter andermaal kwaad bloed bij CD&V. Vicepremier Kris Peeters lietweten dat ‘Van Overtveldt de afspraak had verbroken om enkel binnen de schoot van de regering verklaringen af te leggen over de tax shift’. Ook MR betreurt het optreden van de Financiënminister. ‘Hij heeft een fout gemaakt door voor zijn beurt te spreken’, zeiKamerfractieleider Denis ­Ducarme op RTL. ‘Het is de regering die daarover moet communiceren.’ Ducarme benadrukte ook dat een btw-verhoging verre van zeker is. ‘We gaan toch niet de lasten op lage en middeninkomens verlagen om daarna een aanslag te plegen op de koopkracht van diezelfde mensen?’

Open VLD versus CD&V

Van Overtveldt kreeg ook steun, van Open VLD-Kamerlid Luk Van Biesen. ‘ Kris Peeters, lees aub de aanbevelingen van OESO en dergelijke in plaats van de vakbonden te echoën’, tweette hij. Open VLD ergert zich aan de ‘zeer selectieve lezing door CD&V’ van alle internationale rapporten over een tax shift. ‘Een vermogenswinstbelasting is daarvan niet de inzet’, zegt Van Biesen, ‘wel een daling van de lasten op arbeid. Wij zijn ook geen grote voorstander van een btw-verhoging, maar Van Overtveldt heeft gelijk dat daar nu eenmaal meer geld te halen valt dan bij de vermogens die al zwaar belast zijn.’

Frisse start

Aan het einde van het weekend leken Van Overtveldt en Peeters het er in elk geval over eens dat ze de rest van het ­debat binnen deregering zullen voeren, ‘maar na de relletjes over het veiligheidsbeleid werd andermaal het imago bevestigd van een verdeelde regering’, zegt Sinardet. ‘Op deze manier kan het niet verder, ­zeker niet voor de hele rit tot in 2019.’ Een voordeel hebben de regeringspartijen volgens de politicoloog wel: ‘Bij gebrek aan alternatieven zijn ze verplicht met elkaar door te gaan. En wie weet kunnen ze, als die tax shift eenmaal achter de rug is, een frisse start ­nemen.’