Voorstel banken- en kaaimantaks ‘bijna klaar’

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt legt de laatste hand aan zijn voorstellen voor een banken- en een doorkijktaks. Beide ideeën staan in het regeerakkoord. De bankentaks moet zelfs dit jaar al 100 miljoen euro opleveren. Afgelopen weekend maakten Kamerleden Eric Van Rompuy (CD&V) en Luk Van Biesen (Open VLD) er de minister attent op dat het hoog tijd wordt om die voorstellen voor te leggen in de bevoegde commissie. ‘Ze waren eigenlijk voorzien voor de programmawet van december’, zegt Van Biesen. Lang zullen ze niet moeten wachten, belooft Van Overtveldt. ‘Het is zo goed als klaar. Het kan dat we het deze week al afronden.’

Bron: Het Nieuwsblad