Zowel N-VA als SP.A in de bres voor verzekeringsproducten

Het voorstel van topfiscalisten om álle roerende inkomsten gelijk te belasten – dus ook de winsten uit populaire verzekeringsproducten – lokt verdeelde reacties uit. CD&V vindt de piste ‘bespreekbaar’ in het kader van de tax shift, de N-VA totaal niet. En hoewel het een vermogenswinstbelasting is, zijn ook de socialisten tegen.

Bron: De Standaard

Vijf topfiscalisten pleitten gisteren in deze krant voor een uniforme belasting van álle roerende inkomsten(DS 13 februari). Het gevolg zou zijn dat de opbrengsten uit populaire producten als de (vroegere) First-rekening van verzekeraar Ethias, de Tak 21 spaarverzekering of de Tak 23 beleggingsverzekering tóch worden belast.

 

De N-VA is formeel tegen. Kamerlid Peter Dedecker: ‘Spaarverzekeringen zijn voor de hardwerkende Vlamingen een aanvulling op de wel erg matige wettelijke pensioenen. Daar blijf je als overheid af.’ Voor de N-VA kan dit soort maatregelen nooit een plaats krijgen binnen de tax shift. ‘De tax shift gaat om een verschuivingvan lasten op arbeid naar lasten op verbruik (btw en accijnzen), vervuiling en vermogenswinst. Zoals ook door de Oeso, het IMF en de Europese Commissie in die volgorde wordt aanbevolen’, aldus nog Dedecker(zie kader, red.). Er kan over een vermogenswinstbelasting worden gesproken, maar enkel als de middenklasse en de kleine spaarder worden ontzien.’

Sneer naar N-VA

Meerderheidspartners Open VLD en CD&V blijven voorzichtig. ‘Het is niet verstandig om een piste a priori af te schieten’, zegt het liberale kamerlid Luk Van Biesen. ‘Daarmee zet je minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) klem. En het ís al geen gemakkelijke klus.’ Een niet mis te verstane sneer naar N-VA.

Ook zijn collega Eric Van Rompuy (CD&V) neemt liever geen standpunt in. Hij wil enkel kwijt dat de tax shift toch in eerste instantie bedoeld is om de belastingen rechtvaardiger te verdelen en dat de werkgroep die hij voorzit eerst en vooral kijkt naar een meerwaardebelasting op aandelen.

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) laat weten dat ‘de aanbeveling van de fiscaal experts in lijn ligt met die van de Hoge Raad van Financiën. De piste kan besproken worden in de schoot van de regering, in het kader van de tax shift.’ Binnen zijn partij zou men niet afkerig staan tegenover zo’n voorstel.

‘De Couckes eerst’

Opvallend: ook de oppositiepartijen zijn er niet wild van, ook al gaat het om een vorm vanvermogenswinstbelasting waar socialisten en groenen de grootste pleitbezorgers van zijn. Een en ander staat allicht niet los van de vaststelling dat veel mensen, ook mensen uit de socialistische achterban, zo’n First-rekening of Tak-product in hun portefeuille hebben.

‘Ik vind het ongemakkelijk om in dezelfde vijver te zitten als de N-VA’, zegt SP.A-voorzitter Bruno Tobback, ‘maar ook wij vinden dat dit voorstel vooral de kleine spaarder treft, terwijl wij toch meer geïnteresseerd zijn in de Marc Couckesvan deze wereld en de Belgische fortuinen in Luxemburg en Zwitserland. Veel mensen hebben het gevoel dat de grote vermogens de dans ontspringen, en daar verandert deze ingreep niets aan. Díe vermogens aanpakken moet de prioriteit zijn, en bovendien zijn er nog een massa mogelijkheden op het vlak van fraudebestrijding.’

Meyrem Almaci, voorzitter van Groen, betreurt dat het voorstel een geïsoleerde ingreep is. ‘Er is nood aan een volledig andere vermogensfiscaliteit, waarin alle vermogensbestanddelen gelijk worden behandeld. Maar als men toch die geïsoleerde maatregel wil doorvoeren, dan kan het voor ons alleen als de opbrengst gebruikt wordt voor een lastenverlaging op arbeid én alleen als dan het dubbel systeem met de premietaks wordt afgeschaft. Dan is het gewoon roerende voorheffing, punt.’

Marjan Justaert ■