Alleen N-VA nog voor indexering huurinkomsten

Na CD&V willen ook Open VLD en MR dat huurinkomsten een indexsprong slikken. Of het nu Vlaamse of federale materie blijkt te zijn, telkens staat de N-VA alleen. Maar de Vlaamse minister van Wonen, Liesbeth Homans, is nog altijd niet onder de indruk.

Het kan snel verkeren. Leek minister van Werk Kris Peeters (CD&V) afgelopen vrijdag nog eenzaam te pleiten voor een indexsprong op de huurinkomsten, dan zijn zowel Open VLD als MR gisteren op diezelfde lijn gaan staan.

Door de duidelijke positionering van de liberale familie verandert de situatie. De discussie of het nu de Vlaamse dan wel de federale regering is die bevoegd is over de indexering van de huurinkomsten, blijkt plots van ondergeschikt belang.

Bron: De Standaard

Op elk niveau komt de N-VA immers geïsoleerd te zitten. Ze is de enige partij die de indexsprong enkel wil toepassen op lonen en uitkeringen, en niet op huurinkomsten. De logica daarvoor werd vorige week al uit de doeken gedaan door Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA): de indexsprong moet de loonhandicap met de buurlanden dichten, de huurprijzen hebben daar niets mee te maken.

Open VLD en MR blijken nu evenwel meer gewonnen voor de interpretatie van CD&V: als de inkomsten uit arbeid worden geblokkeerd, dan is het logisch en rechtvaardig om dat ook met de inkomsten uit huur te doen.

Geen bocht

Van een bocht is in het geval van Open VLD evenwel geen sprake, zo benadrukt vicepremier Alexander De Croo. ‘Ik heb twee weken geleden al in het kernkabinet aangegeven dat er kan gesproken worden over een indexsprong op huurinkomsten, al is dat niet evident te regelen voor duizenden verschillende huurcontracten.’

Andere bronnen bevestigen dat tijdens hetbewuste kernkabinet vooral Didier Reynders (MR) op de rem is gaan staan. Maar gisteren communiceerde de MR na het partijbureau plots dat ze toch gewonnen is voor een indexsprong op huurinkomsten. Opvallend, want bij de MR denkt men dat de materie wel degelijk een regionale bevoegdheid is en de partij zetelt enkel federaal in de meerderheid.

Maar net daarom wil de MR een punt maken. De vaststelling dat de Waalse en de Brusselse regering de huurinkomsten wel zullen blokkeren als ze daar inderdaad voor bevoegd blijken te zijn, maakt de ‘positie-Reynders’ onhoudbaar. PS en CDH zouden de MR al te gemakkelijk als ‘asociaal’ kunnen afschilderen.

Die bezorgdheid speelt ook bij Open VLD. Al zijn er, net zoals bij de MR, ook Vlaamse liberalen die duidelijk tegen het doortrekken zijn van de indexsprong richting huur. ‘Als we nu nodeloos de verhuurders viseren, doe je meer kwaad dan goed,’ staat nog altijd op de blog van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem. Ook kamerlid Luk Van Biesen benadrukte gisteren aan de telefoon dat een indexsprong voor huurinkomsten niet zinvol was. Persoonlijke meningen, zo moest wat later blijken uit de communicatie van De Croo. Op Vlaams niveau moet minister van Begroting Annemie Turtelboom voor de liberalen de niet-indexering van de huurprijzen bepleiten, al kijken ze in eerste instantie naar CD&V om concrete voorstellen te doen.

Diepvries

Bij de N-VA is men niet onder de indruk. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans houdt vol dat a) een eventuele blokkering van de huurprijzen haar bevoegdheid is en b) ze geen enkele reden ziet om zo’n blokkering op te leggen(zie hiernaast).

Het is niet meteen buigen of barsten voor de N-VA. Voorlopig zit het dossier in de diepvries. Een technische werkgroep binnen de federale regering gaat eerst uitzoeken of het federale niveau het dossier naar zich kan toetrekken. Die tekst gaat dan naar het Grondwettelijk Hof voor een definitieve interpretatie. Het is onduidelijk hoe snel er duidelijkheid zal komen.

Jan-Frederik Abbeloos ■