Liberalen willen fiscus aan banden leggen

Twee parlementsleden van Open Vld dienen een wetsvoorstel in dat de slagkracht van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) stevig moet inperken. Ze willen dat de BBI voortaan toestemming moet vragen om inzage te krijgen in bepaalde stukken.

Luc Van Biesen en Carina Van Cauter (beiden Open Vld) hebben het niet zo begrepen op de middelen waar de bijzondere belastinginspectie vandaag beschikt, zo blijkt uit het wetsvoorstel dat ze indienden. Ze willen verandering brengen in het bezoekrecht van de BBI, dat inhoudt dat de inspectie bij belastingplichtigen mag langsgaan, daar inzage mag krijgen in relevante stukken, al dan niet met een machtiging van de politierechter.

Bron: De Morgen


Volgens de twee liberale politici tast de inspectie in de praktijk de grenzen van dat recht af,”waardoor de administratie alles wat aanwezig is in de gevisiteerde ruimte mag onderzoeken”.

Dat druist volgens hen in tegen de oorspronkelijke bedoeling van de wet. Ze dienen een wetsvoorstel in dat het bezoekrecht van de fiscus inperkt en vraagt dat hij een mandaat moet krijgen vooraleer toegang te krijgen. Dat komt erop neer dat de fiscus toegang moet vragen voor hij inzage krijgt in bepaalde stukken.

Al spreekt Luc Van Biesen tegen dat hij daarmee de fiscus aan banden wil leggen: “Daar gaat het niet om. We zijn tegen elke vorm van fraude, maar we willen niet dat belastinginspecteurs zomaar een vrijgeleide krijgen om alles te controleren alsof ze onderzoeksrechters zijn. Ze moeten daarvoor een mandaat krijgen, in plaats van op eigen houtje te beslissen.”Volgens Karel Anthonissen, de Gentse directeur van de Bijzondere Belastinginspectie, houdt het voorstel wel degelijk een forse inperking in voor zijn diensten. “Het voorstel is heel subtiel geformuleerd, maar het houdt in dat we voortaan toestemming moeten krijgen om inzage te krijgen in bepaalde stukken. Dat is uiteraard een grote belemmering van onze werking. Open Vld doet alsof we hetzelfde mogen doen als het parket, maar dat is absoluut niet het geval. Wij mogen inzage krijgen in bepaalde stukken om ons onderzoek uit te voeren, maar we mogen niets in beslag nemen.

“Nu moeten belastingplichtigen meewerken als we daar om vragen”, aldus Anthonissen, “maar in liberale kringen is er al langer weinig enthousiasme rond het visitatierecht van de administratie. Didier Reynders voert daar al sinds 1999 obstructie tegen.

“In dit geval maak ik me niet zo heel veel zorgen, omdat het om een wetsvoorstel gaat van twee mensen van Open Vld, en niet om een wetsontwerp. Het komt niet vanuit de regering. Dat wijst erop dat er bij de meerderheidspartijen geen consensus over is.” Toch is ook CD&V al gewonnen voor het voorstel, meer bepaald Kamerlid Roel Deseyn is voorstander.

DOMINIQUE SOENENS ■