Hoorzitting: Bouw van de nieuwe NAVO-zetel te Evere

Elke maand kaart Luk een belangrijk project aan in de subcommissie Rekenhof dit aan de hand van een verslag van het Rekenhof en een uiteenzetting van de administratie en de diensten van de betreffende minister. Deze maand werd de bouw van de nieuwe Navo-zetel te Evere besproken.

De bouw bereikt zijn laatste fase en dus kan een tussentijds verslag opgemeten worden over de werkzaamheden van onze diensten.

Het project behelst de bouw van een ultramodern en defensietechnisch uitgeruste nieuwe hoofdzetel voor de internationale NAVO. Het project omvat circa 1,1 miljard euro. Het Belgisch aandeel in de bouw bedraagt 3,8 % en is voorzien op de begroting van Buitenlandse Zaken.

In 2004 kreeg België de opdracht tot de bouw van de nieuwe NAVO-zetel en hiervoor werd een akkoord getekend met BAM Alliance.

De bouw diende eigenlijk reeds afgewerkt te zijn eind 2012. Vertragingen zijn voornamelijk te wijten aan Change Request door de NAVO en niet zozeer aan problemen met de bouw. Wel hebben de vertragingen aanleiding gegeven tot het uitkeren en definitief vastleggen van een schadevergoeding.

Aan de hand van het uitvoerig rapport van het Rekenhof en de PowerPoint presentatie van de Minister van Defensie, kan worden afgeleid dat België de opdracht gewetensvol, accuraat en binnen de financiële grenzen tot een goed einde brengt. Wat goed is mag ook geschreven worden.

Bijkomend werd bekend gemaakt dat de huidige NAVO hoofdzetel ontruimd zal worden en dat de gebouwen en terreinen die eigendom zijn van de Belgische Staat vrij komen. Dit is een terrein van circa 40 ha. Ook dit terrein zal een nieuwe bestemming krijgen. Luk is voorstander dat dit terrein een bestemming krijgt waar Defensie gerelateerde bedrijven kunnen gebruik van maken. Evere de place to be voor nieuwe technologieën ?

Overloop hier de PowerPoint van de Minister van Defensie.

Klik hier voor het rapport van het Rekenhof