Opinie: Opbod van projecten voor nieuwe bedrijfsterreinen, winkelcentra, woningbouw, infrastructuurwerken, hoge woningbouw in Brussel en de Vlaamse Rand. 67 projecten, maar hoeveel realisaties?

Elk jaar wordt er nagedacht over de braakliggende of slecht onderhouden terreinen (zowel verlaten industrieterreinen, als onbebouwde gronden) en welke bestemming deze kunnen krijgen. Lokale besturen willen de bestaande groene zones binnen hun gemeente beschermen, omdat deze reeds schaars zijn, waardoor er voor nieuwe (bouw)gronden gezocht wordt naar andere oplossingen.

Eén van deze oplossingen is het vernieuwen van bestaande, maar niet meer in gebruik zijnde industrieterreinen. Het bekendste voorbeeld momenteel is Uplace te Machelen, waar de Vlaamse Overheid op een 11ha braakliggend terrein te Machelen de toelating geeft voor winkelcentra, een nieuw kantoorcomplex en een moderne woonwijk.

Uplace is het gekendste voorbeeld, maar er zijn nog meerdere terreinen die een nieuwe bestemming krijgen of waar aan gedacht wordt een nieuwe bestemming te geven. Zo zijn er binnen het noordelijke deel van Brussel en de Vlaamse Rand meer dan 67 projecten aangekondigd of staan deze op til (*).

Zo zal onder andere de voormalige Renaultfabriek omgevormd worden tot industriegebied, waardoor de bedrijven die reeds bestaan kunnen uitbreiden of verhuizen en dit de mogelijkheid geeft om nieuwe bedrijven aan te trekken. Maar er wordt ook gedacht aan de zorg voor oudere mensen, want zo zal het terrein aan de Broekpoort gesaneerd worden en bouwrijp gemaakt worden voor een herontwikkeling tot woon- en zorgcentrum OCMW.

Een nog gekend voorbeeld is de nieuwe bestemming van Parking C tot een voetbalstadion met winkelcomplex. Hier is nog altijd geen beslissing m.b.t. waar de nieuwe atletiekpiste zal komen, aangezien deze niet opgenomen is in het nieuwe project. Tot 2020 kan De Memorial Van Damme plaatsvinden in het gekende Koning Boudewijn stadion, maar daarna dient dit stadion te verdwijnen. Het nieuwe stadion wordt er een dat enkel op voetbal is gericht, met 50.000 zitplaatsen en 10.000 extra plaatsen voor grote evenementen. In totaal zullen er 31 evenementen worden georganiseerd per jaar. Het kostenplaatje van het nieuwe stadion bedraagt 314,3 miljoen euro. Voor de financiering wordt op zoek gegaan naar privépartners. De gemeente Wemmel en Grimbergen, het grondgebied waar het nieuwe stadion zal komen, willen inspraak in dit dossier. Luk steunt deze twee gemeenten ten volle.

Ook zal er gesproken worden over een eventueel nieuw bedrijventerrein ter hoogte van de Runderenberg in Kortenberg. Ook in Sterrebeek duikt een heel nieuwe woonwijk op nabij de vroegere site van de Paardenkoers.

In Brussel centrum zijn de werken reeds gestart van het project “Just Under the Sky”. Het project is gelegen op de terreinen van de voormalige Godin-fabriek aan het kanaal van Willebroek, tussen de Van Praetbrug en de Vroegmarkt. Hier zal onder andere een shoppingcentrum gehuisvest worden van 56.000 m² en 5.000 m² is voorbehouden aan ambachtelijke activiteiten. Daarnaast komt er een evenementenruimte voor alle generaties, die geschikt is voor kinderactiviteiten, klassieke concerten, huwelijksfeesten.

De meeste inwoners willen vaak niet dat de terreinen een nieuwe bestemming krijgen of niet de bestemming die het gemeente bestuur, projectontwikkelaar of overheid in gedachten heeft. Mensen staan niet altijd open voor verandering.

Maar door deze verandering worden er ook honderden jobs gecreëerd en kan de Belgische economie heropleven. We moeten als overheid investeren in projecten die een positieve boost geven aan de werkgelegenheid. Natuurlijk moet er gekeken worden naar de beste locatie voor de projecten, maar belangrijk is ook dat bestaande terreinen, gebouwen die al jaren leegstaan en niet gebruikt worden een nieuwe bestemming krijgen alvorens nieuwe stukken natuur moeten sneuvelen.

Tenslotte zal het terrein van de oude NAVO-zetel te Evere, wat toch een 20ha omvat, beschikbaar komen, aangezien de NAVO verhuist in 2016

Wat mij ontzettend stoort is de reactie van buurgemeenten die hun eigen project hebben en een soortgelijk project bij de buren niet zien zitten. Leuven en Vilvoorde winnen hierbij de prijs van de schijnheiligheid. Vele nieuwe projecten zelfs van de grootorde van Uplace worden bedrijfsklaar gemaakt in het hart van Leuven en Vilvoorde of aan de kanaalzone.

Wat mij ontzettend kwaad maakt is dat de provinciale overheden geen coördinerende rol willen opnemen. Het provinciale bestuursniveau staat reeds ter discussie. Hier had ze een hoofdrol maar laat ze begaan met een kakofonie aan projecten tot gevolg.

Wat mij bedroefd is dat ondanks het feit dat de staatshervorming in België, mede door ons steeds opgesteld in de geest van SAMENWERKING, er niet voor zorgt dat enig overleg tot stand komt over deze projecten over de gewestgrenzen heen. Goede afspraken maakt goed buurmanschap mogelijk, ook in Brussel en Vlaanderen?

(*) cijfers van het POM Vlaams-Brabant en Voka – KvK Halle-Vilvoorde.

klik hier voor een overzicht van de 67 projecten