Nieuwe speekseltesten eindelijk besteld – kostprijs 2014 bedroeg 170.000 euro

Eind vorige week raakte bekend dat heel wat politiezones zonder speekseltesten zitten. Hierdoor is het voor de politieagenten niet mogelijk om snel na te gaan of de autobestuurder al dan niet drugs gebruikt heeft. Dit staat in schel contrast met het feit dat er aan deze testen prioriteit werd gegeven.

Omdat het niet duidelijk is waar het probleem zich situeert, vroeg volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen (Open Vld) om meer uitleg aan Minister van Justitie – Koen Geens (CD&V) tijdens de kamercommissie deze namiddag.
 
“Vooraleer de aanvragen van de verscheidene politiezones omgezet kunnen worden in bestellingen bij de leverancier, heeft de FOD justitie de normale acties ondernomen bij het begin van een nieuw budgettaire jaar, om de vereiste financiële dekking te bekomen voor die bestelling. Intussen is dit volledig in orde en is de FOD justitie volop bezig met het omzetten van de verscheidene aanvragen in bestellingen.” aldus Geens. 
 
De politiezones kunnen deze speekseltesten zelf dus niet aankopen, aangezien het procedureel noodzakelijk is dat op een uniforme wijze beantwoord wordt aan de reglementair bepaalde technische voorwaarden, en dus steeds hetzelfde goedgekeurde type speekseltesten aangeleverd wordt. 
 
Luk Van Biesen “In 2014 werd 170.000 euro uitgetrokken voor de aankoop van de speekseltesten, maar blijkbaar was dit niet voldoende.” Eénmaal de speekseltesten op zijn in een bepaalde politiezone, dient deze ook te wachten tot het volgende jaar om er nieuwe te bekomen. “Een ijverige politiezone, waar m’n de speekseltesten op een regelmatige en correcte manier gebruikt, kan dus opnieuw zonder speekseltesten komen te zitten eind 2015. Hierdoor wordt de pakkans kleiner en het gevaar in het verkeer groter. Dit moet anders aangepakt worden!” aldus Luk Van Biesen.
 
Tenslotte zullen de politiezones binnen enkele weken de speekseltesten ontvangen.