Voor U gelezen: Splitsing gerechtelijk arrondissement BHV: Resultaten op het terrein zien.

IMG_6779In deze rubriek heeft Luk voor u een artikel gelezen en geeft hij zijn mening. Voor deze nieuwsbrief heeft Luk “Resultaten op het terrein zien” gelezen dat gepubliceerd stond in de Randkrant van februari jl..

In de vorige legislatuur was Luk Open VLD woordvoerder voor de staatshervorming commissie Grondwetsherzieningen. In april 2014 werd de kieskring alsook het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) definitief gesplitst na 30 jaar communautaire twisten. Ten tijde van de omvorming was er enorm veel kritiek op de hervorming, o.a. dat de werkdruk zou verhogen in Brussel, de procureur des Konings voor de regio Brussel en de Brusselse arbeidsauditeur uitsluitend Franstalig kon zijn, e.d.. Kortom een kaakslag voor de Vlamingen. Luk wist beter en zette door.

Eén jaar na de beslissing worden de eerste resultaten waargenomen en wordt de kritiek omgezet in positieve ervaringen. De bedoeling van de splitsing is vooral de werkdruk te doen afnemen en de looptijd van de procedures sneller te laten verlopen. Volgens Luk is deze opzet geslaagd, daar in het artikel melding wordt gemaakt dat de correctionele rechtbank aan Nederlandstalige kant geen achterstand meer heeft en de doorlooptijd van de arbeidsrechtbank verminderd is. Het probleem met het personeelstekort bij de Griffie staat los van de hervorming, maar zal ook aangepakt worden.

Voor zowel de rechters/advocaten/griffiers alsook de burgers is de splitsing een positieve ervaring. Het is ook logisch dat deze grote wijziging in het begin op niet al teveel krediet kon rekenen, aangezien Belgen toch trouw zijn aan het gekende, maar soms is het goed dit patroon te doorbreken en een nieuwe weg in te slaan. Door de nieuwe inzichten bereik je meer en dit is uiteindelijk voor iedereen een positieve vooruitgang.

Vandaag dus terecht fier. Lees even mee.  klik hier voor het artikel.