“Staat brengt smokkelsigaretten zelf opnieuw op de markt”

bfa8b49e-cc96-11e4-a5a0-9a1be06c69f0_web_scale_0.0304383_0.0304383__Smokkelsigaretten die door de douanediensten in beslag worden genomen, worden achteraf door de staat opnieuw op de markt gebracht. Ook als het gaat om de beruchte cheap whites, sigarettenmerken die enkel voor de zwarte markt geproduceerd worden.

Bron: De Gazet Van Antwerpen

De Antwerpse haven is de draaischijf van sigarettensmokkel. Niet alleen Chinese namaaksigaretten passeren in tonnenladingen door de haven, de tabaksindustrie en de douane worden de jongste jaren ook geconfronteerd met een relatief nieuw fenomeen: de cheap whites of illicit whites. Dat zijn obscure sigarettenmerken als Jin Ling, Raquel of American Legend die in legale sigarettenfabrieken in Rusland, Oost-Europa of Griekenland worden geproduceerd.

De cheap whites hebben evenwel geen officiële afzetmarkt en worden enkel geproduceerd om het zwarte, criminele smokkelcircuit te bevoorraden. Ongeveer een vijfde van de sigaretten die in de haven worden onderschept, zijn illicit whites als Jin Ling of Raquel. De sigaretten hebben ook een belabberde reputatie op vlak van kwaliteit.

Asbest

“Wij hebben die cheap white ooit laten analyseren. Het teerge halte lag vele malen hoger dan i normale sigaretten”, zegt een speurder van de douane. “Bovendien zaten er zware metalen in. In het buitenland heeft men zelfs asbest gevonden in die sigaretten.Puur vergif is het.”

Hoe louche de cheap whites ook mogen zijn, de Belgische staat blijkt de sigaretten zelf op de markt te brengen, nadat ze eerst in beslag werden genomen. “Namaaksigaretten worden altijd vernietigd, op vraag en op kosten van de grote sigarettenproducenten als Philip Morris of Japan Tobacco”, zegt een douanespeurder.

“Die bedrijven dienen altijd een klacht in en laten de namaaksigaretten ook analyseren in labo’s. De producenten van cheap whites dienen nooit klacht in, want er is geen inbreuk op een merkrecht gepleegd. De cheap whites worden niet vernietigd, maar gewoon verkocht aan opkopers. Het stockeren en vernietigen van die sigaretten kost namelijk geld. De Belgische staat brengt die dubieuze sigaretten dus zelf terug op de markt. Een tijd geleden hebben wij een partij cheap whites in beslag genomen. Die sigaretten werden door de staat verkocht en zes weken later onderscheppen wij exact dezelfde partij opnieuw.”

Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financien deed het verhaal gisteren aanvankelijk af als “cowboyverhaal”. Al kwam hij daar later op de dag op terug. “Het is mogelijk dat bepaalde partijen in beslag genomen sigaretten worden verkocht door de douane”, volgens Adyns. “Maar dat gebeurt enkel onder strikte voorwaarden.

Ten eerste wordt de samenstelling van de sigaretten onderzocht in onze labo’s. En ten tweede moet aan de fiscale verplichtingen zijn voldaan. Dat een partij twee keer door de douane werd onderschept, kan dus eigenlijk niet.” Een gewezen sigarettensmokkelaar zegt dat de praktijk in Antwerpen al jaren gangbaar is.

“Zelfs nadat ik was veroordeeld voor sigarettensmokkel, kreeg ik van de douane aanbiedingen om containers met inbeslaggenomen sigaretten op te kopen. Fiscale verplichtingen? Je denkt toch niet dat we op die duizenden pakjes taksbandjes moesten hangen. Als je maar betaalt voor sigaretten – ik betaalde destijds 1 euro voor een pakje – kreeg je de container gewoon mee.”

Luc Van Biesen, parlementslid van Open Vld, kreeg het verhaal van de cheap whites gisteren ook te horen. “Een bizarre gang van zaken”, vindt Van Biesen. “Ik zal in het parlement tekst en uitleg vragen aan de bevoegde minister.”

Gewezen sigarettensmokkelaar ”Als je maar betaalt, krijg je de container met in beslag genomen sigaretten gewoon weer mee.”

JORIS VAN DER AA ■