Van Overtveldt steunt vraag CD&V-kamp en Open Vld naar promotie van Fiscale Bemiddelingsdienst

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt steunt de vraag van coalitiepartners CD&V en Open Vld om de Fiscale Bemiddelingsdienst beter te promoten bij de belastingplichtigen. Dat bleek woensdag uit het antwoord dat hij in de bevoegde Kamercommissie gaf op vragen van Roel Deseyn (CD&V) en Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).

Bron: Belga

Burgers die een blijvend geschil hebben met de Federale Overheidsdienst Financiën kunnen terecht bij deze Fiscale Bemiddelingsdienst. Deze werkt autonoom, waarbij personen aanvragen tot bemiddeling kunnen indienen, die dan op een objectieve, onpartijdige en onafhankelijke manier worden behandeld. De werking van deze dienst kan dus de groeiende instroom van geschillen tegengaan en daardoor ook een efficiëntere en snellere

inning op poten stellen. Ten slotte kan het een verbeterde relatie teweegbrengen tussen de burger en de FOD Financiën.

De dienst kampt echter met twee grote problemen: in de eerste plaats kent de belastingplichtige hem niet. Als hij bovendien gebruik wil maken van deze dienst, loopt hij het risico dat hij geen beroep meer kan aantekenen tegen de belastingaanslag.

Deseyn heeft samen met zijn fractiegenoot Raf Terwingen een wetsvoorstel klaar om bij elke belastingaanslag de gegevens en verdere informatie rond de werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst mee te geven aan de belastingplichtige, zodat die er beter beroep op kan doen.

Open Vld’ers Carina Van Cauter en Luk Van Biesen hebben dan weer een wetsvoorstel ingediend dat de fiscus verplicht om de uitkomst van een fiscale bemiddeling af te wachten vooraleer het geschil zelf te beslechten. “De procedure tot bemiddeling werkt immers niet schorsend. De bemiddeling kan dus doorkruist worden door een ambtenaar die een beslissing neemt over een bezwaar vooraleer de fiscale bemiddeling effectief afgesloten is of de bemiddeling zelfs een eerlijke kans heeft gekregen. Het ontbreken van een opschorting hypothekeert ook vaak de mogelijkheid van de belastingplichtige om na de bemiddeling nog beroep aan te tekenen, gezien de beroepstermijn al verstreken kan zijn”, stelt Van Cauter.

Belga ■