Morrelen aan het kadastraal inkomen is niet de te bewandelen weg

IMG_7102_2Deze namiddag vroeg Luk Van Biesen (kamerlid Open vld) in het parlement meer uitleg aan Minister van financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) naar aanleiding van zijn aankondiging om zijn administratie een onderzoek te laten starten dat zich richt op de vraag hoe een actualisering van het kadaster praktisch uitgevoerd kan worden, meer bepaald welke methode het beste gebruikt kan worden, wat dergelijke operatie kost en hoeveel personeel daarvoor nodig is.

Het kadastraal inkomen is wettelijk gedefinieerd als het gemiddeld normaal netto-inkomen van één jaar. De wet voorziet dat de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie om de tien jaar overgaat tot een algemene perekwatie van de kadastrale inkomens. De perekwatie werd echter niet meer doorgevoerd sinds 1975, maar er werden wel automatische herzieningsmaatregelen getroffen  zoals de jaarlijkse indexering of de verhoging met 40 procent voor de woning die men verhuurt aan particulieren of gebruikt als tweede verblijf.

In zijn antwoord verwees de minister naar de laatste actualisering van de kadastrale inkomens, welke plaatsvond in 1975. “In de meeste gevallen correspondeert het kadastraal inkomen niet meer met de realiteit. Ikzelf ben geen voorstander van belastingverhogingen en ook de aanpassingen i.v.m. de actualisering van de kadastrale inkomens zal niet van vandaag op morgen gebeuren” aldus Van Overtveldt.

“Wettelijk gezien doet de minister niets verkeerd en voert hij enkel de wet uit (artikel 487  W.I.B. ‘92), maar het debat over de kadastrale inkomens zorgt enkel voor onrust“ aldus Luk Van Biesen.

Van Biesen “Ook moeten we voorkomen dat er geen scheeftrekking komt tussen de fiscaliteit op onroerend vermogen tegenover de fiscaliteit op roerend vermogen. De keuze die de burger hier moet maken mag niet teveel ingegeven zijn door fiscale overwegingen. “ De lasten op onroerende goederen zijn reeds hoog in België, onder meer door de belastingen bij aankoop (o.a. registratierechten en BTW).

Het debat over de kadastrale inkomens moet nu eerst gevoerd worden in het Vlaams, Waals en Brussels parlement. Morrelen aan het kadastraal inkomen is echter de mensen bang maken. Luk Van Biesen dringt er dan ook op aan hier duidelijkheid te scheppen en de stillaan herstellende woningmarkt niet verder te verstoren.

Van Overtveldt informeerde dat hij alle betrokken partijen zal contacteren en zijn administratie enkel de opdracht heeft gekregen om na te gaan wat er praktisch allemaal nodig is om een eventuele actualisering van het kadastraal inkomen door te voeren.

 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Luk Van Biesen.