Nog geen beslissing over dotaties politieke partijen

De Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven heeft dinsdag nog geen beslissing gekomen over de vraag of PVDA recht heeft op een bijkomende financiering van ruim 350.000 euro voor de stemmen die de partij in Vlaanderen heeft gehaald zonder evenwel een zetel in de wacht te slepen. Voor PVDA gaat het om een principiële kwestie. ‘Is er nog plaats voor partijen die actief zijn in het hele land?’, verwoordde Raoul Hedebouw het in de commissie.

Bron: De Standaard

PVDA beschouwt zichzelf als een nationale partij en dringt aan op de erkenning hiervan, was de boodschap op een persconferentie eerder op de dag. De partij wijst erop dat ze qua verkiezingsuitgaven in februari door dezelfde controlecommissie werd beschouwd als één partij, met dus ook één uitgavenplafond voor het hele land. ‘Maar voor de inkomsten is PVDA opeens niet langer één partij. Waarom?’, aldus Hedebouw.

Luk Van Biesen (Open VLD) merkte op dat PVDA niet in heel het land opgekomen was. In Wallonië ging het om PTB-GO!, wat volgens de liberaal een kartel was. ‘Wie in heel het land wil opkomen, moet dat onder dezelfde naam doen’, stelde Van Biesen nog. Ook de experts van de commissie wezen erop dat de vertaling van de partijnaam risico’s inhoudt.

Uit het debat bleek dat het kieswetboek en de wet van 1989 over de partijdotatie niet eenduidig zijn. ‘Een herziening van de wet van ’89 dringt zich op’, besloot commissievoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). Hij ging in op de suggestie van zijn partijgenote Veerle Wouters om eerst nog eens naar de verkiezingen van 2007 te kijken. Toen kwam Vlaams Belang ook op in Waals-Brabant. ‘Werden de stemmen uit Waals-Brabant toen meegeteld bij de berekening van de dotatie?’, wilde ze weten. De commissie ging in op de vraag, ‘maar voor het zomerreces moet er een beslissing zijn’, benadrukte Bracke.