Voor U gelezen: Grenzen zijn littekens van het verleden

IMG_7270Ditmaal heeft Luk een artikel gelezen dat belangrijk is voor jonge, startende ondernemers. Luk lag in de vorige legislatuur samen met collega Vincent Van Quickenborne aan de basis van de Startersvennootschap (bvba met bij aanvang geen volstort kapitaal) en samen met collega Mathias Declercq aan de basis van de nieuwe wetgeving rond Crowdfunding (alternatieve financieringsvorm). In de programmawet die volgende week in de Kamer aan bod komt, staat opnieuw een zeer gunstige maatregel voor starters. Samen met vice-premier Alexander De Croo werd een maatregel uitgewerkt die aan de kapitaalverschaffers van een nieuwe starter een fiscaal voordeel toekent ten belope van 45 % van het volstort kapitaal.

Starters laten groeien betekent ook buiten de grenzen treden.

Initiatieven zoals ‘Low Countries, High Enterpreneurship’ zijn enorm belangrijk voor onze ondernemingen. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën zorgt ervoor dat we als land sterker staan. Zeker op internationaal niveau is samenwerken enorm belangrijk. Het is belangrijk dat Belgische ondernemingen de cultuur van andere landen leren kennen, zodat ze hierop kunnen inspelen en anticiperen. Het vertrouwen winnen is een van de moeilijkste stappen, zelfs als je product goed is. Zo moeten ook de Belgische ondernemingen weer vertrouwen krijgen in de overheid en de economie.

Het starten van een onderneming moet aangemoedigd worden in België en de jonge ondernemers moeten goed ondersteund en begeleid worden. De starters moeten weer vertrouwen krijgen in de economie en hier kan de overheid zeker aan bijdragen. Dit begint eerst en vooral met een duidelijke communicatie en kijken naar wat de echte behoeften zijn van de Belgische ondernemingen om zo onze economie sterker te maken.

Het artikel “Grenzen zijn littekens van het verleden” komt uit Voka magazine van mei 2015.

Klik hier voor het artikel