Doos met vertragingsmanoeuvres van meerderheid nog niet uitgeput

De controlecommissie Verkiezingsuitgaven van de Kamer is erin geslaagd om het dossier over de financiering van onder meer de PVDA over het zomerreces te tillen. De experts hebben dinsdag de opdracht gekregen om een schriftelijk antwoord te bieden op de nota van de PVDA, die stelt dat ze een nationale partij is en dus ook recht heeft op een partijdotatie op basis van de stemmen. Dat zou de dotatie meteen met 60 procent doen toenemen. Ook FDF en PP zouden in kleine mate van deze redenering profiteren.
Bron: Belga

De kwestie kwam reeds enkele malen ter sprake in de commissie. PVDA kreeg na de verkiezingen van 25 mei 2014 enkel een partijdotatie op basis van de stemmen in Franstalig België, waar Raoul Hedebouw en Marco Van Hees een Kamerzetel behaalden. In Vlaanderen haalde de partij geen enkele verkozene, hoewel het stemmenaantal in het noorden en het zuiden van het land niet veel verschilden: 132.943 stemmen in Wallonië en Brussel tegenover 118.333 in Vlaanderen. Indien deze laatste stemmen zouden meetellen bij de berekening van het variabele deel van de partijdotatie (op basis van het aantal behaalde stemmen) zou de maandelijkse dotatie stijgen van 47.686,23 tot 77.149,03 euro.
Het laat zich raden dat de meerderheidspartijen dat niet zomaar wilden laten gebeuren, ook al blijkt uit een nota van het secretariaat van de commissie dat het Vlaams Blok/Belang in het verleden wel degelijk een dotatie kreeg waarbij ook rekening gehouden werd met de stemmen die ze in 2003 (Henegouwen) en 2007 (Waals-Brabant) in Wallonië behaalde.
Hoewel sp.a-fractieleidster Karin Temmerman en de PS aandrongen op een snelle beslissing, besloot de commissie alsnog om de experts schriftelijk te laten antwoorden op de nota die PVDA dinsdag neerlegde bij de commissie. Daarmee wordt de kwestie over het parlementair reces getild. Temmerman vond dat PVDA-PTB als één partij beschouwd kon worden omdat er maar één partijstructuur en één vzw is die de dotaties kan innen. Maar Luk Van Biesen (Open Vld) bleef erbij dat PTB-GO! (de naam waaronder de partij in Wallonië opkwam) wel degelijk een kartel was en dus niet vereenzelvigd kan worden met de PVDA die in Vlaanderen onder PVDA+ opkwam op 25 mei 2014. PVDA en PTB is wel degelijk één partij, erkende hij. ./. AHO/KWO/