Jong Vld dankt u voor uw steun!

11817005_10204609903355154_5844538585276614144_nTijdens twee van onze evenementen (Hapje & Tapje alsook ons familierestaurant) heeft Jong Vld Zemst geld ingezameld voor het Machica fonds in Tanzania. Dit fonds helpt de inwoners mee bouwen aan betere leefomstandigheden. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de kinderen en de lessen op school.

Jonathan De mulder, lid van Jong Vld, verblijft reeds enkel11800403_10204609911555359_1283271801164246482_ne maanden in een weeshuis in Tanzania om deze organisatie en de kinderen te helpen. Door uw bijdrage werden reeds wasco krijtjes aangekocht en werd er een tembo® waterfilter geïnstalleerd. Maar dit is nog niet alles… blijf ons volgen om op de hoogte te blijven!

Jong vld alsook Jonathan danken u alvast voor uw steun!

 

Iedereen welkom zondag 2 augustus bij de wielerkoers “Trofee Luk Van Biesen”

AfficheKraainem20150802

Voor u gelezen: Factuur en opeisbaarheid BTW: terug van (nooit helemaal) weggeweest

IMG_7523Vanaf 1 januari 2016 zal de factuur meer dan ooit een prominente rol krijgen m.b.t. de opeisbaarheid van de BTW. De wet die deze wijziging voorziet werd tijdens een van de laatste Ministerraden goedgekeurd. In het artikel “Factuur en opeisbaarheid BTW: terug van (nooit helemaal) weggeweest” gepubliceerd in de Fiscoloog van 1 juli 2015 wordt hierop dieper ingegaan. Volgens Luk is dit een goede beslissing, aangezien de schrapping van de factuur als subsidiaire oorzaak van opeisbaarheid van de BTW in praktijk op veel scepsis werd onthaald.

Lees Meer >>

Luk en Vlaanderen

foto zemst zingt 1

Zoals vele Vlamingen draagt Luk Vlaanderen een zeer warm hart toe. Hij ondersteunt dan ook de vele evenementen die in Vlaanderen georganiseerd worden. Zo nam hij deel aan Vlaanderen Zingt, dat eind juni was neergestreken in Zemst en aan Vlaanderen feest, een BBQ georganiseerd door de Cultuurraad Kraainem en GC de Lijsterbes naar aanleiding van 11 juli.

Lees Meer >>

Hervorming brandweerzone Vlaams-Brabant West niet van een leien dakje

Sinds het begin van dit jaar hebben reeds 32 brandweerzones de brandweerhervorming opgestart. Op 1 juli is de voorlaatste zone opgestart en de laatste zone zal aan het einde van het jaar opstarten. Zo zullen alle 34 brandweerzones tegen eind 2015 de brandweerhervorming hebben doorgevoerd. Deze hervorming werd goedgekeurd bij de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Lees Meer >>

Resolutie voor het verrichten van twee audits in de ziekenhuissector en een bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen

foto resolutie

Tijdens de plenaire vergadering van 9 juli werd het voorstel van resolutie voor het verrichten door het Rekenhof van twee audits in de ziekenfondssector en een audit bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen, in overweging genomen. Het initiatief van deze resolutie kwam van Luk die ook voorzitter is van de subcommissie Rekenhof.

De ziekte- en invaliditeitsverzekering is een belangrijk onderdeel van de sociale zekerheid in België. De ziekenfondsen vervullen hierbij een essentiële rol.

Lees Meer >>

Fundamentele hervormingen Griekenland nodig

foto artikel griekenland

Tijdens de Kamercommissie Financiën werd er vorige week gedebatteerd over de situatie van Griekenland en de houding van België hiertegenover. Luk had reeds twee maanden geleden gepleit voor dit debat! Op twee maanden tijd is de situatie in Griekenland verslechterd op alle vlakken, zeker voor de gewone burger. De problemen, ook op het vlak van de Griekse economie, zijn heel groot.

Lees Meer >>

10% meer vertragingen

Door de inwerkingtreding van het nieuwe vervoersplan (in voege vanaf 14 december 2014) werd het vertrek- en aankomstuur van enkele treinen op de lijn Antwerpen – Brussel gewijzigd. Zo ook voor de treinen die halt houden in het station van Weerde en Eppegem. De nieuwe dienstregeling verplicht heel wat schoolgaande kinderen de trein vanuit Weerde of Eppegem veel vroeger te nemen.

Lees Meer >>

Hervorming brandweerzone Vlaams-Brabant West niet van een leie dakje

Sinds het begin van dit jaar hebben reeds 32 brandweerzones de brandweerhervorming opgestart. Op 1 juli is de voorlaatste zone opgestart en de laatste zone zal aan het einde van het jaar opstarten. Zo zullen alle 34 brandweerzones tegen eind 2015 de brandweerhervorming hebben doorgevoerd. Deze hervorming werd goedgekeurd bij de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Ook de brandweerkazernes van Zaventem, Vilvoorde, Londerzeel, Asse, Opwijk, Halle en Lennik werden op 1 januari ondergebracht in één zone: Vlaams-Brabant West. Maar sinds de opstart van deze nieuwe zone was er reeds veel protest te horen over de implementatie van de brandweerhervorming in die zone.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel aasgierfondsen aangenomen door meerderheid en oppositie

Gisteren werd mijn wetsvoorstel om aasgierfondsen aan banden te leggen aangenomen door alle fracties in het parlement! Bij het opstellen van dit wetsvoorstel hebben zowel meerderheid als oppositie samengewerkt om zo tot een sluitend wetsvoorstel te komen. De belangrijkste maatregel van het wetsvoorstel houdt in dat een aasgierfonds voor een Belgische rechtbank enkel de prijs die het betaalde voor de obligaties kan terugkrijgen. Ook kan België weigeren beslag te laten leggen op goederen van de betrokken staat in ons land.

De nauwe samenwerking met de andere collega’s is ook af te leiden uit het verslag van de bespreking. Zo waren collega’s Ahmed Laaouej (PS), Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!), Veerle Wouters (N-VA), Marco Van Hees (PTB-GO!), Véronique Caprasse (FDF), Benoît Dispa (cdH) vol lof over de inspanningen van Luk.

Lees Meer >>