Wetsvoorstel aasgierfondsen aangenomen door meerderheid en oppositie

Gisteren werd mijn wetsvoorstel om aasgierfondsen aan banden te leggen aangenomen door alle fracties in het parlement! Bij het opstellen van dit wetsvoorstel hebben zowel meerderheid als oppositie samengewerkt om zo tot een sluitend wetsvoorstel te komen. De belangrijkste maatregel van het wetsvoorstel houdt in dat een aasgierfonds voor een Belgische rechtbank enkel de prijs die het betaalde voor de obligaties kan terugkrijgen. Ook kan België weigeren beslag te laten leggen op goederen van de betrokken staat in ons land.

De nauwe samenwerking met de andere collega’s is ook af te leiden uit het verslag van de bespreking. Zo waren collega’s Ahmed Laaouej (PS), Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!), Veerle Wouters (N-VA), Marco Van Hees (PTB-GO!), Véronique Caprasse (FDF), Benoît Dispa (cdH) vol lof over de inspanningen van Luk.

Ahmed Laaouej: “Je remercie tout particulièrement M. Luk Van Biesen, parce qu’il a apporté à ce dossier l’énergie qu’on lui connaît, la pugnacité qui fait sa marque de fabrique et, surtout, la capacité qu’il a de trouver ici ou là les solutions juridicotechniques qui permettent à un texte de se modifier. Qu’il en soit remercié! “

Meyrem Almaci: “Ik ben vandaag heel blij dat wij die samenwerking over de partijen heen en onder initiatief van de heer Laaouej en de onvolprezen heer Van Biesen – ik mag dat ook eens zeggen, want wij hebben hier vele discussies gevoerd – toch hebben volgehouden ondanks de druk die duidelijk maakt dat het voorstel pijn doet en een bestaansreden heeft, niet alleen om wat wij hebben meegemaakt met ons eigen geld voor ontwikkelingssamenwerking, wat bijzonder pijnlijk was, maar ook omdat dit nog altijd gebeurt in vele landen.”

Veerle Wouters: “Ik wil ook zowel de heer Laaouej als de heer Van Biesen danken, omdat zij veel van onze opmerkingen toch nog hebben verwerkt in het oorspronkelijke voorstel; de N-VA-fractie heeft dus ook haar bijdrage geleverd aan het wetsvoorstel.”

Benôit Dispa: “Je voudrais en particulier saluer à cet égard le travail de nos collègues, MM. Laaouej et Van Biesen, qui ont veillé tout au long du processus à ce que le consensus ne soit pas remis en question à la faveur d’une manœuvre extérieure. Merci et félicitations à vous deux en particulier.”

Véronique Caprasse: “Au nom de mon parti, je salue également tout le travail parlementaire qui a été réalisé en commission et spécialement, MM. Van Biesen et Laaouej qui ont fourni beaucoup d’énergie dans l’élaboration de ce texte.”

Marco Van Hees: “Comme mes collègues, je voudrais remercier M. Laaouej, M. Van Biesen et les autres qui ont participé à l’élaboration de ce texte, mais également, en amont, le CADTM et le CNCD qui ont lancé ces initiatives. Je conseille d’ailleurs à tous mes collègues la lecture du rapport du CADTM sur la dette grecque, qui est très intéressant.

Pour conclure, j’ai tout de même relevé chez mon collègue Van Biesen une déclaration que j’ai fortement appréciée et ce n’est pas tous les jours que j’apprécie ses déclarations.”

Klik hier voor het volledige verslag.