Open VLD wil fusie tussen gemeenten met en zonder faciliteiten

De Open VLD heeft 2 voorstellen klaar om de fusie van gemeenten te kunnen realiseren. Het voorstel werd uitgewerkt door kamerlid Luk Van Biesen. Hij wil in de faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem, waar Van Biesen zijn thuisbasis heeft, over de kwestie een referendum organiseren.

Zoals voorzien in het regeerakkoord zet Vlaanderen in op de vrijwillige fusies van gemeenten. Die fusies zijn geen doel op zich maar een middel om te komen tot meer bestuurskrachtige lokale besturen. Gemeenten die zich voor eind 2016 opgeven voor een vrijwillig fusie, krijgen een schuldovername van 500 euro per inwoner. Bevoegd minister Homans wil op die manier gemeenten motiveren snel werk te maken van een fusie.

Bron: Ring tv. Bekijk het interview hier

Open VLD heeft intussen een aanvullend wetsvoorstel uitgewerkt. Dat voorziet dat ook faciliteitengemeenten onderling kunnen fuseren. Maar ook een samensmelting met een gewone buurgemeente moet kunnen. Dit zou dan weliswaar op federaal niveau moeten worden uitgewerkt want de faciliteitengemeenten zijn immers een federale materie.

Volgens Van Biesen zijn de faciliteitengemeenten veel te klein. Zo tellen Linkebeek en Drogenbos niet meer dan 5000 inwoners. Bever telt een dikke 2.000 inwoners. Een fusie zou tot een efficiënter bestuur kunnen leiden. Wat betreft de faciliteiten zou het taalstatuut van de grootste gemeente worden overgenomen bij een fusie. Een andere mogelijkheid is dat de faciliteiten enkel behouden blijven binnen de grenzen van de vroegere faciliteitengemeenten.