Open VLD wil fusie tussen gemeenten met en zonder faciliteiten

Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) heeft twee wetsvoorstellen klaar om de samenvoeging van (faciliteiten)gemeenten te kunnen realiseren. Volgende maand gaat zijn partij in Wezembeek-Oppem en Kraainem alvast voorstellen om een referendum te houden over een eventuele fusie.

In de nasleep van het gekissebis tussen de N-VA en CD&V over vrijwillige fusies tussen gemeenten, die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) hoopt te stimuleren met een financiële incentive maar waar weinig animo voor is(DS 19 en 20 augustus), komen de liberalen met een aanvullend voorstel.

Bron: De Standaard

Dat voorstel handelt specifiek over het fuseren van faciliteitengemeenten onderling én van faciliteitengemeenten met ‘gewone’ buurgemeenten. Al is het wijzigen van de grenzen van de faciliteitengemeenten geen gewestelijke, maar een federale materie. Ze mogen en kunnen dus geen gebruikmaken van de regeling die Homans heeft uitgewerkt.

‘We stellen vast dat de meeste faciliteitengemeenten, zelfs sommige gemeenten in stedelijk gebied, te klein zijn’, zegt Open VLD-kamerlid Luk Van Biesen. ‘Herstappe telt geen 100 inwoners, Mesen geen 1.000 en Spiere-Helkijn een dikke 2.000. De Brusselse randgemeenten Linkebeek en Drogenbos zitten rond de 5.000 inwoners. Vandaag bestaat er evenwel geen wettelijk kader voor een fusie tussen of met faciliteitengemeenten.’

Van Biesen stelt voor om de gemeenten toe te laten onderling te fuseren. ‘Het taalstatuut is vaak verschillend tussen de randgemeenten – zo heb je kleine en grote faciliteiten. Het lijkt het beste om het taalstatuut van de grootste gemeente over te nemen bij een fusie. Voor de burger verandert dat weinig, maar zo zouden bijvoorbeeld Kraainem en Wezembeek-Oppem wél kunnen fuseren, maar bijvoorbeeld ook Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode. Ook heel wat randgemeenten in de Oostkantons komen in aanmerking.’

Districten

Een tweede voorstel van Luk Van Biesen maakt een fusie mogelijk tussen gemeenten met én zonder bijzonder taalstatuut. De oplossing? Districten. Van Biesen: ‘In zo’n geval wordt de gemeente gewijzigd in een district, waar alleen binnen de vorige gemeentegrenzen faciliteiten gelden voor anderstalige inwoners. Zij kunnen dan terecht in hun buurt- of districtshuis om in hun taal bediend te worden.’

Zijn voorstellen zijn naar eigen zeggen ‘geïnspireerd op de succesvolle werking van de politiezones’. Politiezone AMOW overkoepelt de Vlaams-Brabantse gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel, waarbij alleen in die laatste een bijzonder taalstatuut geldt.

‘Ook de politiezone WOKRA (Wezembeek-Oppem en Kraainem) is een succesverhaal’, vervolgt het liberale kamerlid. ‘In die mate dat we begin september via een folder in alle brievenbussen gaan pleiten voor het bespreekbaar maken van een mogelijke fusie. We willen wel dat een eventuele fusie gedragen wordt door de burgers, dus er moet een referendum aan te pas komen na een uitvoerige studie van de voor- en nadelen.’

Na het zomerreces gaat Van Biesen ook zijn twee wetsvoorstellen indienen in het federaal parlement. Het kabinet-Homans wil de teksten afwachten alvorens te reageren, maar beklemtoont dat dit ‘geen gewestelijke bevoegdheid’ is en merkt op dat het ’technisch allemaal niet zo eenvoudig zal zijn’.

Marjan Justaert ■