Veilige mobiliteit voor iedereen

Elk ongeval, al dan niet met slachtoffers, is er één te veel. Er is de voorbije jaren terecht zwaar ingezet op snelheids- en alcoholcontroles. Het is hoog tijd om de volgende stap te zetten. Verkeersveiligheid is immers niet alleen de taak van automobilisten maar van alle weggebruikers.

Zemst is een landelijke fietsgemeente. Fietsen langs openbare wegen is echter aan regels onderhevig die essentieel zijn voor ieders veiligheid. Zo bepaalt het verkeersreglement dat fietsers pas vanaf 15 personen worden beschouwd als groep. Kleinere groepen dienen dezelfde regels te volgen als individuele fietsers. Het incident aan de spooroverweg in Parijs-Roubaix heeft aangetoond hoe het negeren van regels kan leiden tot ronduit gevaarlijke situaties. We vragen de gemeente dan ook een preventiecampagne op te starten en vervolgens ook controle uit te voeren op de verkeersregels voor zwakke weggebruikers.

Verkeersveiligheid bekom je niet alleen door repressie, maar ook door een adequate en doordachte inrichting van het openbaar domein. Door de komst van nieuwe woningen neemt het verkeer op lokale wegen alsmaar toe. Op vele plaatsen ontbreekt echter een vlotte ontsluiting naar de gewestwegen. Alle wegen zijn voorzien van allerhande verkeersremmers die de capaciteit verlagen waardoor het doel – het kanaliseren van verkeer – volledig gemist wordt. Er is nood aan een doordacht mobiliteitsplan waarbij ook met nieuwe verkavelingen rekening wordt gehouden.