België doet moeilijk over tobintaks

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vreest dat de tobintaks in zijn huidige vorm onze economie zal schaden. De tobintaks, een belasting op geldtransacties, moet de speculatie op financiële markten aan banden leggen.

“Het huidige voorstel kan nadelige effecten hebben voor bedrijven”, zegt Van Overtveldt. “België heeft steeds constructief meegewerkt aan de uitwerking van een financiële transactietaks, en zal dat blijven doen. De regering blijft dus voorstander van een maatregel die speculatie ontmoedigt.”

Bron: De Morgen

Luk Van Biesen (Open Vld) heeft begrip voor de argumentatie van de minister. “We hebben de voorbije jaren ons best gedaan om de financiële centra van heel wat bedrijven naar ons land te halen. Door deze taks alleen in te voeren, zonder bijvoorbeeld ook Groot-Brittannië erbij te betrekken, dienen we onze economie schade toe.”

Ook Italië en Spanje zijn het niet eens met het huidige voorstel.