België oneens met Europees voorstel over tobintaks

België doet moeilijk over het Europees akkoord rond de tobintaks. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vreest dat de taks in zijn huidige versie de Belgische economie zou schaden

De tobintaks, een belasting op geldtransacties, moet de speculatie op financiële markten aan banden leggen. Daar zijn elf Europese lidstaten, waaronder België, het over eens. Maar over de precieze uitvoering ervan verschillen de meningen.

Bron: De Morgen

Drie landen, waaronder België, Spanje en Italië, zijn het niet eens met het huidige voorstel voor de belasting. De vraag welke afgeleide producten onder de heffing moeten vallen en of er een uitzondering moet komen voor bepaalde beurshandelaars zorgt voor discussie.

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zal de tobintaks in zijn huidigevorm negatieve gevolgen hebben voor de (reële)economie. “Zowel grote als kleine bedrijven wapenen zich via bepaalde transacties tegenschommelingen in grondstofprijzen, wisselkoersen en rentelasten. Het huidige voorstel kan nadelige effecten hebben voor de bedrijven”, zegt Van Overtveldt. “België heeft steeds constructief meegewerkt aan de uitwerking van een financiële transactietaks, en zal dat blijven doen. De regering is voorstander van een maatregel die speculatie ontmoedigt.”

Luc Van Biesen (Open Vld) heeft begrip voor de argumentatie van de minister van Financiën. “We hebben de voorbije jaren ons best gedaan om de financiële centra van heel wat bedrijven naar ons land te halen. Door deze taks alleen in te voeren, zonder bijvoorbeeld ook Groot-Brittannië erbij te betrekken, dienen we onze economie schade toe.”

Dirk Van der Maelen (sp.a) ziet een duidelijke kentering in de houding tegenover de tobintaks. “Onder de voorgaande ministers van Financiën was België een voortrekker, nu gaan we op de rem staan. De transacties waar Van Overtveldt het over heeft, worden zo laag belast dat het verwaarloosbaar is. Ik vind dit schandalig.”

De elf landen die onderhandelen over een financiële transactietaks zijn Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk, Slovenië, Portugal, Griekenland, Slowakije, Italië, Spanje en Estland. Ondanks de discussiepunten wil Oostenrijk zaterdag een principeakkoord over de tobintaks bekendmaken.

(DSO) ■