Open Vld Zemst verwelkomt Sven Gatz tijdens hun nieuwjaarsreceptie

12507538_10153863397729747_7118144259672352074_nNaar jaarlijkse traditie heeft Open Vld Zemst vorige zondag (10 januari 2016) alle inwoners van Zemst uitgenodigd op haar nieuwjaarsreceptie. Om ook de zelfstandigen uit de gemeente de mogelijkheid te geven mee het glas te komen heffen op het nieuwe jaar, werd de receptie verplaatst van de voormiddag naar de late namiddag.

Als gastspreker mocht Open Vld hun minister van Cultuur en jeugd ontvangen, Sven Gatz. In zijn speech had de minister het er vooral over dat het cultuurgebeuren de grenzen van de stad of gemeenten moet kunnen overschrijden en m’n niet te vaak enkel binnen de eigen grenzen van de gemeenten hoeft te kijken voor het cultuuraanbod. Volgens Gatz draagt het cultuurgebeuren ook bij aan de gemeenschapsvorming (o.a. burgerschap en onderwijs). Tenslotte verwees de minister ook naar de tax-shelter op federaal niveau. Luk Van Biesen (volksvertegenwoordiger Open Vld en inwoner van Zemst) heeft eind 2015 voor een uitbreiding gezorgd van deze tax shelter naar de podiumkunsten. Dit zal een grote invloed hebben voor de toneelgezelschappen en de opera in de drie landsdelen.

Verder nam ook Voorzitter Tom Coen het woord. Hij liet verstaan dat Open Vld Zemst de ambitie heeft om terug te groeien om zo te kunnen wegen op het beleid. “Er is nood aan een totaalvisie in Zemst. Het gemeentebestuur bekijkt vaak alles afzonderlijk en houdt geen rekening met de gevolgen op andere vlakken. Zo gaat mobiliteit niet enkel over het organiseren van openbaar vervoer, maar ook over veiligheid op de openbare weg, preventie en repressie, verstandig ruimtelijk ordening, enz. ” aldus Tom Coen. Open Vld wil ook maximale betrokkenheid van de inwoners van Zemst. Tom Coen: “Hun inspraak en visie zijn belangrijk want het is ook voor hen dat we spreken in de gemeenteraad”.

Ook de voorzitter van Jong Vld Zemst, Jurgen Segers, had nog enkele woorden voor de aanwezigen. Zo verwees hij naar het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat volgens Jong Vld vooral rekening moet houden met jonge gezinnen, tweeverdieners die in Zemst willen komen wonen. Ook moeten de scholen in Zemst aangepast worden aan het aantal te verwachten leerlingen binnen enkele jaren. “Momenteel zijn er teveel scholen in Zemst die beroep moeten doen op containerklassen. Deze containerklassen zijn meer en meer een vast beeld in onze gemeente dan een uitonderlijk. Dit moet veranderen, want onze kinderen hebben recht op aangepaste klassen”. De gemeente investeert dit jaar wel 3,7 miljoen euro in de bouw van enkele klassen, maar de start van de bouw zal pas vanaf volgend schooljaar zijn. Ook zijn er scholen die gebruik maken van containerklassen, waar momenteel niet bijgebouwd zal worden. Jurgen Segers: “De gemeente wil alles gefaseerd doen, om hun technische diensten niet te overbelasten. Dit is een flauw excuus waar de ouders en kinderen niets aan hebben. De gemeente moet investeren in onze kinderen, want dat is investeren in onze toekomst”.

Tenslotte wenst het bestuur van Open Vld Zemst iedereen een gezond en voorspoedig 2016 toe. Sterker naar 2016!