Meer dan 1,4 miljoen belastingplichtigen kregen herinneringsbrief

Het is nog even vooraleer we weer onze belastingaangifte moeten indienen. In principe heeft elke belastingplichtige de tijd tot 30 juni om hun aangifte in de personenbelasting in te dienen. Maar indien de belastingplichtige ervoor kiest om deze te laten indienen door een boekhouder/fiscalist wordt de indieningtermijn verlengd, meestal tot eind oktober. Hiervoor dient de boekhouder/fiscalist wel te beschikken over een volmacht van de belastingplichtige. Deze volmacht kan zowel elektronisch als op papier ingediend worden bij de FOD Financiën.

Tijdens de Kamercommissie Financiën afgelopen dinsdag kaartte volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen (Open Vld) aan dat heel wat belastingplichtigen, die reeds een elektronische volmacht hadden ingediend bij de FOD Financiën, onterecht een herinneringsbrief hadden ontvangen.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) antwoordde tijdens de commissie dat deze herinneringsbrieven verkeerdelijk werden verstuurd door een fout in het systeem van de FOD Financiën . Hierdoor kregen meer dan 3.633 belastingplichtigen – die reeds hun aangifte hadden ingediend of waarvan de FOD Financiën reeds beschikte over een elektronische volmacht – onterecht deze herinneringsbrief. “Hierdoor ontstaat er enorm veel verwarring, zowel bij de mandatarissen al bij de belastingplichtigen zelf. De FOD Financiën had hier duidelijker moeten communiceren” aldus Luk Van Biesen.

Voor aanslagjaar 2015 kregen de mandatarissen een bijkomend uitstel tot indiening van de aangifte tot 5 november 2015.  In totaal kregen meer dan 1.485.498 belastingplichtigen in september reeds een herinneringsbrief.

Van Overtveldt bevestigde dat de administratie er zal op toezien dat de belastingplichtigen die tijdig in orde waren, geen boete of aanslag van ambtswege zullen ontvangen. Een tweede herinneringsbrief werd reeds verstuurd op 3 december 2015. Tenslotte zal er een derde herinneringsbrief verstuurd worden in de loop van januari, na de indieningtermijn van de forfaitaire aangiften.

Luk Van Biesen: “Meer dan 3,5 miljoen belastingplichtigen doen hun aangifte via tax-on-web. De elektronische aangiften worden steeds populairder/belangrijker en dan zijn bovenstaande fouten eigenlijk uit den boze! Belastingplichtigen hebben nood aan juiste informatie!”

Klik hier voor het volledige antwoord.