‘Raken aan spaarboekje is politiek dynamiet’

Schaf het fiscale voordeel op het spaarboekje geleidelijk af’, raadt een groep van financiële experts de regering aan. Hoewel er goede redenen zijn om hun advies te volgen, lijkt de kans klein dat het zover komt. ‘Raken aan het spaarboekje is spelen met politiek dynamiet.’ Onder meer Open VLD is tegen.1. Wat stellen de financiële experts voor?

Bron: De Standaard 

Op de eerste 1.880 euro opbrengst van een spaarboekje moet je geen belasting (roerende voorheffing) betalen. En dat in tegenstelling tot zowat alle andere financiële producten. De financiële experts vinden zo’n specifiek belastingvoordeel ‘niet gerechtvaardigd’. Ze willen het gunstregime van het spaarboekje

afschaffen. Niet overhaast, maar gespreid over meerdere jaren zodat de banken niet in de problemen komen.

2. Waarom willen de experts sleutelen aan het spaarboekje?

Volgens Luc Coene, ex-gouverneur van de Nationale Bank en lid van de groep experts, is de concentratie van al dat spaargeld bij de banken een risico. De spaarmarkt wordt erdoor scheefgetrokken. Zo vloeit er bijvoorbeeld te weinig geld naar langetermijninvesteringen.

En er is meer. ‘Het kost de schatkist enorm veel, terwijl het voordeel in belangrijke mate naar het buitenland vloeit via Belgische dochters van buitenlandse banken’, waarschuwt Coene. ‘Maar als het verkeerd gaat moet de Belgische overheid wel het volle pond betalen (via de depositogarantie, red). Ook voor het spaargeld in het buitenland.’

3. Is het de eerste keer dat dit voorstel op de regeringstafel komt?

Bijlange niet. Luc Coene was als gouverneur van de Nationale Bank jarenlang een voorstander van het idee. En ook in het rapport van de Hoge Raad van Financiën over de taxshift stond een paragraaf over de mogelijke afbouw van het gunstregime

van het spaarboekje. De vorige minister van Financiën Koen Geens (CD&V) lanceerde het idee al bijna drie jaar geleden in een interview met deze krant (DS, 10 mei 2013).

4. Waarom werd het dan al niet eerder gerealiseerd?

Uit electorale overwegingen. De meeste politieke partijen willen de spaarder niet voor het hoofd stoten. Wie aan het spaarboekje raakt, riskeert afgestraft te worden door de kiezer. Om die reden schoot zowel Open VLD als SP.A (toen nog in de regering) het proefballonnetje van Geens destijds genadeloos af. ‘Fiscaal voordeel voor de spaarder beknotten? Geen sprake van. Punt’, twitterde Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten destijds. ‘Geens jaagt de foute mensen schrik aan’, klonk het bij collega Bruno Tobback. Een alternatief voorstel om het belastingvoordeel uit te breiden naar andere spaarproducten, sneuvelde eveneens.

5. Liggen de kaarten drie jaar later dan anders?

Deels wel. Door de lage rente is dit hét moment om het gunstregime af te bouwen. De opbrengst op de spaarboekjes is vandaag zo laag dat weinig spaarders de eerste jaren een geleidelijke afbouw van de fiscale

vrijstelling zouden voelen. Stel dat er komend jaar bijvoorbeeld maar 1.500 euro rente op uw spaarboekje onbelast zou blijven. Dan moet u aan 1 procent rente al meer dan 150.000 euro op uw boekje staan hebben.

Bovendien lijken de geesten wat gerijpt. Geert Noels bijvoorbeeld, nu vicevoorzitter van de expertengroep, tweette in 2013 nog dat hij de fiscale vrijstelling op het spaarboekje geen prioriteit vond.

6. Dus dit keer maakt het voorstel wél een kans?

Hoogstens een waterkans. Dankzij het handige manoeuvre met de groep experts kan minister Van Overtveldt het voorstel zonder gezichtsverlies op de regeringstafel brengen. Met de bedoeling het te verdrinken in een breed pakket maatregelen. ‘Want als je aan één draadje trekt, komt alles los’, klinkt het veelzeggend.

Maar haast maakt Van Overtveldt niet. Eerst worden de voorstellen nog besproken in een discussieforum met alle betrokken partijen. Dat hoeft niet te verwonderen. In de wandelgangen klinkt het dat er nog altijd veel koudwatervrees bestaat bij onder meer Open VLD en N-VA-voorzitter Bart De Wever. ‘Raken aan het spaarboekje is spelen met politiek dynamiet’.

In de vooravond bleek meteen waarom. ‘We houden onze verkiezingsbelofte en raken dus niet aan het spaargeld’, twitterde Open VLD’er Luk van Biesen.

Nico Tanghe ■